مریخ نورد استقامت در سیاره سرخ سنگ های سبزرنگ پیدا کرد

مریخ نورد استقامت در سیاره سرخ سنگ های سبزرنگ پیدا کرد

مریخ نورد استقامت در حال بررسی سنگ های دهانه جیزرو مریخ است. این مریخ نورد در آخرین کاوش خود سنگ هایی سبزرنگ شبیه آنچه در سواحل هاوایی قرار دارد پیدا کرد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، با اینکه مریخ به نام سیاره سرخ شناخته می شود اما اکنون مریخ نورد استقامت در این سیاره سنگ هایی به رنگ سبز پیدا کرده است. این سنگ ها در محل یک دریاچه قدیمی کشف شد که به گفته دانشمندان می تواند منبع مناسبی برای شناخت بیشتر این سیاره محسوب شود. علت قرمزی سنگ های مریخ وجود آهن اکسید شده در آنهاست. اما بنظر می رسد برخی سنگ های موجود در دهانه جیزرو با دیگر سنگ های موجود روی سطح این سیاره متفاوت است.

سنگ های کشف شده اخیر حاوی ذرات بزرگی به نام اولیوین است. وجود این ذرات در زمین نیز در بسیاری از سواحل باعث ایجاد رنگ سبز شده است. مرکز اصلی قرار گیری این ذرات گوشته زمین است و از آن برای ساخت سنگ گوهر زبرجد استفاده میشود.

به گفته محققان قدمت سنگ های آتشفشانی مریخ به حدود چهار میلیارد سال پیش برمیگردد. ویژگی های آنها نیز مشابه سنگ های آتشفشانی موجود روی زمین است که در روزهای اولیه شکل گیری زمین بوجود آمده اند. برای مطالعه مریخ نیز به همین نوع سنگ ها نیاز است. دانشمندان عمر مریخ را حدود ۴.۶ میلیارد سال تخمین میزنند و اکنون استقامت موفق به کشف منطقه نمونه های باستانی شده است.