محل های دفن زباله از بزرگترین منابع انتشار گاز متان در جهان به شمار می رود

محل های دفن زباله از بزرگترین منابع انتشار گاز متان در جهان به شمار می رود

مطالعه اخیر دانشمندان نشان می دهد مقادیر زیادی از گاز متان در جهان توسط محل های دفن زباله و تجزیه زباله ها تولید می شود که می تواند نقش مهمی در گرم شدن زمین و انتشار این گازها در مناطق شهری ایفا کند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان از موسسه تحقیقات فضایی هلند طی مطالعه ای داده های ماهواره ای کشورهایی مانند هند، پاکستان و آرژانتین را مورد بررسی قرار دادند. در هر کدام از این شهرها سطوح بالای متان مورد بررسی قرار گرفت که همگی آنها به محل های دفن زباله مربوط بود. به طوریکه انتشار متنان در شهرها از این منابع بین ۱.۴ تا ۲.۶ برابر بیشتر از برآوردهای اولیه محاسبه شد.

این مطالعه با هدف کمک به دولت های محلی برای کاهش گرمایش زمین انجام گرفت. در بیشتر موارد متان در اثر تجزیه زباله های آلی مانند غذا، چوب یا کاغذ هوا تولید می شود. به همین دلیل پس از سیستم های نفت و گاز و همچنین کشاورزی محل های دفن زباله سومین منبع بزرگ انتشار متنان در جهان محسوب می شود.

در حال حاضر ۱۱ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای به متان تعلق دارد. اما این گاز به دلیل ماندن بیش از ده سال در هوا ۸۰ برابر بیشتر از دی اکسیدکربن گرما را در جو زمین نگه می دارد. به گفته دانشمندان ۲۵ درصد از گرمایش موجود در کره زمین به دلیل وجود متان ناشی از از فعالیت های انسانی است. جوانس ماساکرز یکی از محقان این مطالعه و دانشمند جوی در موسسه فضایی هلند می گوید: برای اولین بار در این مطالعه از تصاویر ماهواره‌ای برای محاسبه انتشار متان از مکان های دفع زباله استفاده شده است. در این مطالعه مشخص شد این محل ها به عنوان بخش بزرگی از منبع انتشار گاز متان به شمار می روند.