محقق ایرانی پوشش افشانه ضدیخ تولید کرد

محقق ایرانی پوشش افشانه ضدیخ تولید کرد

محقق ایرانی به نام هادی قاسمی بهمراه تیم تحقیقاتی خود یک پوشش قابل افشانه جدید ساخت که می تواند برای جلوگیری از یخ زدگی بال هواپیما مورد استفاده قرار بگیرد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، یکی از موارد ایمنی مهم در پرواز جلوگیری از یخ زدن بال هواپیماست.  نگهداری آن بدون یخ زدن نیز کار دشواری است. یک تیم تحقیقاتی به سرپرستی دانشمند ایرانی هادی قاسمی در دانشگاه هیوستون برای حل این مشکل یک پوشش قابل افشانه جدید توسعه داده است.

در حال حاضر برای جلوگیری از یخ زدگی بال هواپیما از محلول های یخ زدایی شیمیایی سنگین استفاده می شود که عمل پاشیدن آن روی هواپیما سخت و برای محیط زیست نیز مضر است. به همین دلیل محققان دانشگاه هیوستون به دنبال راه حل جدیدی بودند. پوشش سطحی ساخته شده توسط آنها برای یخ زدایی و یخ سکنی با با قدرتی ۱۰۰ برابر قوی تر عمل می کند. در حال حاضر روش های یخ زدایی ناکارآمد بوده و محققان را واداشته تا راه حل های دیگری که سازگار با محیط زیست باش ارائه کنند.

رویکرد مهندسان دانشگاه هیوستون بر چگونگی جدا شدن اجسام جامد از سطوح متمرکز است. در اثر نیرو و ایجاد ترک در سطوح مشترک هدایت می‌شود. این ترک ها تا زمانی ادامه پیدا می‌کند تا به زدگی بطور کامل از بین برود. در واقع این فرایند با نام سطح کنترل کننده ترک می تواند روش کنونی را متحول کند. ماده جدید ساخته شده ترکیبی ناهمگن و دارای خواص مکانیکی و شیمیایی متفاوت است. در ساخت آن به دقت مهندسی شده و می تواند ترک را در سطح مشترک آغاز کند. سپس انرژی را به سمت ترک هدایت می کند تا رشد آنها سریع تر انجام گیرد. در واقع مهمترین نکته در مورد این مواد استحکام زیاد آن است.