محققان کره جنوبی از واقعیت مجازی برای کنترل خشم استفاده کردند

محققان کره جنوبی از واقعیت مجازی برای کنترل خشم استفاده کردند

پژوهشگران کره جنوبی معتقدند واقعیت مجازی می تواند یک روش موثر در کنترل خشم در افراد باشد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، پژوهش جدیدی که اخیراً در دانشگاه یانسه در کره جنوبی انجام شد نشان داد واقعیت مجازی می تواند سطح خشم تحریک شده را در افراد کاهش دهد. جائه جین کیم پژوهشگر این دانشگاه به همراه تیم خود از 60 شرکت کننده جوان برای آزمایش خود استفاده کرد.

این افراد به دوگروه پرخاشگر زیاد و پرخاشگر کم تقسیم شدند. سپس در معرض خشم و آموزش های مربوط به مواجهه با آن مبتنی بر واقعیت مجازی قرار گرفتند. این آموزش ها شامل محیط های مجازی برای برانگیختن خشم و همچنین راهنمایی هایی برای تاثیر کنترل آن بوده است. در این پژوهش مشخص شد در آموزش مواجهه با خشم میتوان از طریق بیان مدیریت شده سطح خشم را در هر دو گروه کاهش داد.

آموزش ذهن نیز از طریق مدیتیشن می تواند باعث افزایش سطح راحتی در این افراد شود. برندا ویدر هولد یکی دیگر از محققان این پژوهش می گوید: استفاده از واقعیت مجازی می تواند به عنوان فناوری سودمند در آموزش بهبود نتایج و کاهش هزینه ها مورد استفاده قرار بگیرد. در واقع با کمک این تحقیق ارزش آموزش واقعیت مجازی نشان داده شد و می توان از آن برای یک مداخله کوتاه استفاده کرد و اکنون با این آزمایش نیز این ایده تایید شده است.