محققان ناسا به دنبال انجام تحقیقات کوانتومی در ایستگاه فضایی بین المللی هستند

محققان ناسا به دنبال انجام تحقیقات کوانتومی در ایستگاه فضایی بین المللی هستند

محققان با ایجاد حباب های فراسرد در مرکز فیزیک کوانتومی ایستگاه فضایی بین المللی سعی دارند تا تحقیقات کوانتومی را در فضا آغاز کنند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان آزمایشگاه پیشرانش ناسا اعلام کردند وجود حباب های فراسرد در ایستگاه فضایی بین المللی میتواند آغازگر راه تحقیقات کوانتوی در این ایستگاه فضایی باشد. علت ایجاد یک حباب فوق سرد به مواردی مانند جریان گرداب شده حالت های جمعی و خود تداخلی و گسترش حباب ها مربوط می شود. این محققان که اکنون توانستند در اولین مرکز فیزیک کوانتومی ایستگاه فضایی حباب هایی از اتم های فوق سرد را ایجاد کنند به دنبال شروع تحقیقات کوانتومی در فضا هستند.

در حالت کلی این محققان امکان ساخت حباب های فوق سرد را روی زمین نداشتند. زیرا اتم ها در این آزمایش با جمع شدن رو به پایین تنها به شکل یک لنز تماسی درامده و نمی توانند شکل حباب داشته باشند. محققان قصد دارند از این حباب های فوق سرد در آزمایش های خود برای حالت پنجم ماده به نام چگالش بوز انیشتین استفاده کنند.

این محققان برای درک رفتار مواد در شرایط فیزیکی مختلف آنها را در معرض این شرایط قرار میدهند. آزمایش های این چنینی در ایستگاه فضایی به کمک آزمایشگاه اتم سرد می تواند به دانشمندان کمک کند تا بدون اثر گرانش رفتار مواد را شناسایی کنند. به گفته دیوید آلوین، از اعضای تیم علمی آزمایشگاه اتم سرد، هیچ چیز در طبیعت به اندازه این گازهای اتمی آزمایشگاه اتم سرد، سرد نمی شوند. به همین دلیل آزمایش های اولیه از این گاز منحصر بفرد آغاز شده است.