محققان موفق به ثبت فعالیت های مغز انسان در حال مرگ شدند

محققان موفق به ثبت فعالیت های مغز انسان در حال مرگ شدند

برای اولین بار فعالیت های مغزی یک فرد در حال مرگ ثبت گردید. به گفته محققان این فعالیت شامل یادآوری خاطرات و همانند رویا دیدن بوده است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان برای نخستین بار فعالیت مغز انسان را در حال مرگ ثبت کردند. این امواج مغزی فرایندهایی شبیه به رویا دیدن و یا خاطرات گذشته را نشان می دهند. البته مطالعه این فعالیت مغزی بدون برنامه ریزی قبلی و به صورت اتفاقی رخ داده است. به طوری که محققان در حال بررسی امواج مغزی یک بیمار ۸۷ ساله مبتلا به صرع بودند که وی در اثر حمله قلبی درگذشت.

بدین ترتیب امواج مغزی این فرد حدود ۱۵ دقیقه قبل از مرگ ثبت شده است. در این زمان یعنی حدود ۳۰ ثانیه قبل و بعد از مرگ محققان شاهد افزایش فعالیت در امواج مغزی بودند. این امواج به نام نوسانات گاما شامل فعالیت های رویاگونه مدیتیشن هستند و میتواند تجربه فرد در آخرین لحظات زندگی خود را بازگو کند. دکتر جمال ذمار از محققین این مطالعه گفته است: ایجاد نوسان های اینچنینی در مغز به دلیل بازیابی حافظه و یادآوری آخرین رویدادهای مهم زندگی انجام می گیرد که پیش از این نیز در مورد تجربه های نزدیک به مرگ شنیده بودیم. طبق مشاهدات انجام شده این تیم تحقیقاتی فعالیتهای مغزی حتی پس از توقف جریان خون در آن همچنان ادامه داشته است. اما برای اولین بار است که تغییرات امواج گاما در انسان مشاهده شده است. به گفته این تیم این یک مطالعه موردی بوده و نتایج آن باید بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد. زیرا مورد بیماری تحت فعالیت غیر عادی صرع قرار داشته است.