محققان سنگاپوری از لجن و ادرار برای ساخت سیمان زیست سازگار استفاده کردند

محققان سنگاپوری از لجن و ادرار برای ساخت سیمان زیست سازگار استفاده کردند

محققان سنگاپوری با هدف تولید نوع جدیدی از سیمان سازگار با محیط زیست از لجن و ادرار استفاده کردند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، در حال حاضر برای تولید سیمان به روش سنتی گازهای گلخانه ای بسیار زیادی منتشر می شود. از طرفی ساخت زیست سیمان یا بیو سیمان با چنین فرایندی همراه نخواهد بود. به همین دلیل محققان دانشگاه فناوری نانیانگ سنگاپور نوع جدیدی از زیست سیمان ساختند که ماده اصلی تشکیل دهنده آنها لجن و اوره است. لجن، کاربید صنعتی از تولید گاز استیلن حاصل می شود و اوره نیز در ادرار پستانداران مانند گاو و خوک و یا انسان وجود دارد.

در این روش در ابتدا با استفاده از یک اسید لجن تصفیه شده و کلسیم محلول در آن پدیدار می شود. سپس به این کلسیم اوره اضافه می کنند تا محلول سیمان ساز را تشکیل دهند. سپس باکتری های خاصی نیز برای تجزیه اوره اضافه خواهد شد که به تشکیل یون های کربنات می انجامد. مرحله بعد فرایندی به نام رسوب کلسیت ناشی از میکروب است که در اثر واکنش یون های کربنات با یون های کلسیم باعث ایجاد کربنات کلسیم سخت و جامد خواهد شد.

بدین ترتیب این مخلوط پس از ترکیب با ماسه یا خاک باعث پیوند کربنات کلسیم ذرات ماسه شده و فضای بین آنها را پر خواهد کرد. این بلوک جامد به دست آمده به رنگ ماسه یا خاک بوده و در برابر نشت آب نیز مقاوم است.