محققان دلیل اصلی لکنت زبان را به صورت علمی بازگو می کنند

محققان دلیل اصلی لکنت زبان را به صورت علمی بازگو می کنند

طبق یافته های اخیر دانشمندان لکنت زبان در اثر قطع شدن جریان عصبی سخنوری ایجاد میشود. این پژوهشگران توانستند با بررسی یک مدل کامپیوتری عصبی دلیل اصلی لکنت زبان را به صورت علمی منتشر کنند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، پژوهشگران دانشگاه بوستون به دنبال دلیل علمی لکنت زبان یک مدل کامپیوتری عصبی توسعه دادند. فرانک گونتر از دانشگاه بوستون و محقق اصلی می گوید: پژوهش اصلی ما یافتن دلیل اینکه مغز چگونه افکار را به حرکات زبان و دیگر ارکان بیان ترجمه خواهد کرد، بوده است.

به گفته وی در حال حاضر لکنت زبان در بین مردم بسیار شایع است و میتوان گفت حدود یک درصد از جمعیت جهان به این مشکل دچار هستند. تاکنون نیز دانش زیادی از عامل ایجاد لکنت در سالهای اخیر تهیه نشده است. در زمان سخن گفتن جریان های عصبی فراوانی فعال می شوند. اما محرکه اصلی را می‌توان به عنوان محرکی کلیدی در نظر گرفت. گونتر می گوید: جریان های آغازگر و جریان تلفظ از مهمترین جریان ها هستند. به عنوان مثال از این جریان ها می توان به دکمه خاموش روشن در اسباب بازی اشاره کرد.

اما لکنت در اثر کدام یک از این جریان ها اتفاق می افتد. در این معادله قسمتهای مختلف مغز از جمله عقده های قاعده ای، مخچه و قشر مغز درگیر هستند. همچنین بخشی از نورون ها به عنوان نماینده فعالیت الکتریکی در این نواحی قرار دارند. آنها در مجموعه دیگر نیز باعث نشان دادن قدرت ارتباطی با یکدیگر می شوند.

آنها با استفاده از این معادلات به طور آزمایشی تلاش کردند تا قسمت های مختلف سیستم را دستکاری کنند. در صورت انجام بخش ها مطابق انتظار مدل کامپیوتری می تواند به طور روان صحبت کند اما در صورت دستکاری یا کم یا زیاد کردن ارتباطات لکنت معمولی تولید می شود. به گفته گونتر در زمان لکنت کلید روشن و خاموش در زمان مشخص کار نمی کند یا به اندازه کافی روشن نیست و به همین دلیل در زمان آغاز بیان یک واژه یا بخش ابتدایی آن تاخیر ایجاد میشود. این پژوهشگر قصد دارد تا یافته های خود را با پژوهش های تصویربرداری ترکیب کند تا علاوه بر پیش بینی مکانیسم‌های این سیستم نقش آن را در رفتار افراد دچار لکنت بررسی کند.