محققان برای حل مشکل وویجر 1 به سراغ اسناد و کتابچه های قدیمی رفتند

محققان برای حل مشکل وویجر 1 به سراغ اسناد و کتابچه های قدیمی رفتند

فضاپیمای ویجر ۱ که وظیفه بررسی سیاره های مشتری، زحل، اورانوس و قمر های آنها را برعهده دارد در ماه مه دچار مشکل شد و طبق گفته تیم مهندسی ماموریت داده های نادرست از سیستم کنترل موقعیت خود ارسال می کرد. با وجود برجا بودن این مشکل تیم مهندسی تلاش دارد تا ازطریق کند وکاو در راهنما های قدیمی و کتابچه های متعلق به دوره های قبل این مشکل را حل کند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، دو فضاپیمای ویجر ۱ و ویجر ۲  از سال ۱۹۷۷ ماموریت خود را در فضا آغاز کردند. این در حالی است که در آن زمان طول عمر این دو کاوشکر پنج سال در نظر گرفته شده بود و اکنون پس از گذشت ۴۵ سال هنوز هر دو فضاپیما در حال فعالیت هستند.

ویجر ۱ به عنوان اولین ساخت دست بشر در سال ۲۰۱۲ از مرز نفوذ خورشید گذر کرد و به فضای بین ستاره ای وارد شد. فاصله این فضاپیما از زمین اکنون به ۱۴.۵ میلیارد مایل می رسد و داده های آن نیز از ورای منظومه شمسی ارسال میشود. طراحی ویجر ۱ در اوایل دهه ۱۹۷۰ انجام شد و به همین دلیل عیب یابی کنونی آن کمی پیچیده به نظر می‌رسد. مهندسان کنونی نیز قصد دارند با بررسی اسناد و مدارک مربوط به روزهای اولیه ماموریت این مشکل را برطرف کنند. این در حالی است که بسیاری از اسناد مهم جابجا شده یا حتی گم شدند. در طول این ۱۲ سال نیز هزاران مهندس روی این پروژه کار کرده اند. به همین دلیل رفع مشکل کمی چالش برانگیز شده است.

سیستم کنترل موقعیت فضاپیما که وظیفه ارسال داده های سنجش از راه دور را بر عهده دارد می‌تواند جهت گیری این فضاپیما را نشان دهد. همچنین نگهداری آنتن بهره بالای این فضاپیما به سمت زمین نیز وظیفه این سیستم است. داده های سنجش از راه دور وضعیت سلامت سیستم را نشان میدهد اما بازخوانی داده ها توسط کنترل کننده های فضاپیما با مشکل مواجه شده است. به گفته مهندسان این ماموریت، هنوز مشخص نیست سیستم کنترل موقعیت می تواند به درستی کار کند یا خیر.