محققان برای تشخیص راز های تکامل از نوعی میکروب مصنوعی استفاده کردند

محققان برای تشخیص راز های تکامل از نوعی میکروب مصنوعی استفاده کردند

دانشمندان با هدف حل معمای مربوط به تکامل، دو موجود متفاوت را با یکدیگر ترکیب کردند تا از طریق آن نوعی میکروب مصنوعی بسازند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، دانشمندان با هدف اثبات فرضیه چگونگی تکامل و شکل گیری زندگی از یک مخمر و یک باکتری استفاده کردند. به طور کلی درون سلول های پیچیده اندامک ها به عنوان اندام های کوچک و مجزا وجود دارند که هر کدام مجهز به ژنوم مجزا بوده و در حیوانات به نام میتوکندری و در گیاهان کلروپلاست نام دارند. وظیفه هر دو نیز تولید انرژی برای ارگانیسم‌ها است.

نظریه دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد در ابتدا میکروارگانیسم ها به صورت جداگانه قرار داشته و سپس پس از طی یک رابطه همزیستی ب‌صورت اندامک درآمدند. مطالعه اخیر دانشمندان نیز نوعی بازسازی این فرایند به نام اندوسیمبیوز بوده است. محققان با کمک یک مخمر و یک باکتری نوعی هیبرید مصنوعی طراحی و مهندسی کردند که بتواند مانند یک محصول فتوسنتزی عمل کند. این ترکیب همانند یک باکتری علاوه بر فتوسنتز برای تولید انرژی قابلیت مخمر برای جوانه زدن را نیز دارد. با کمک این تحقیق مشخص شد ازطریق همزیستی درونی زندگی منتهی به خلقت آغاز شده است. پیش از این نیز در مطالعه ای دیگر از طریق ترکیب یک مخمر و باکتری همزیستی درونی به اثبات رسیده بود.