محققان برای اولین بار ترکیبی از متان را در خارج از منظومه شمسی کشف کردند

محققان برای اولین بار ترکیبی از متان را در خارج از منظومه شمسی کشف کردند

محققان دانشگاه مونیخ با کمک اختر فیزیکدان این دانشگاه به نام بسمه ریاز برای اولین بار موفق به کشف یک ترکیب متان خاص در بیرون منظومه شمسی شدند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، پیش از این محققان به دنبال بررسی کشف نحوه تشکیل کوتوله‌های قهوه‌ای بودند. به طوری که احتمال می دهند آنها نتیجه شکل گیری ستاره های خورشید مانند بودند که نتوانستند واکنش های همجوشی هسته‌ای را حفظ کنند. به همین دلیل بین ستاره ها و سیارات موقعیتی را اشغال می کنند.

تمرکز اصلی فیزیکدانان جوان ترین کوتوله های قهوه ای یا همان کوتوله‌های قهوه‌ای اولیه است که قدمت آنها تنها به چند هزار سال می رسد و به نوعی مراحل اولیه شکل گیری را طی می کنند. متان می‌تواند به عنوان خواص کوتوله‌های قهوه‌ای در کهکشان ما نقش اساسی داشته باشد. به طوری که محققان برای اولین بار در این مطالعه توانستند متان دوتریوم دار را در سه کوتوله  قهوه‌ای اولیه در خارج از منظومه شمسی شناسایی کنند.

البته تشخیص وجود متان و تجزیه و تحلیل آن در طیف مادون قرمز در کوتوله‌های قهوه‌ای اولیه به دلیل جرم سرد و متراکم کمی مشکل است. اما در محدوده موج میلیمتری می توان به راحتی آن را مشاهده کرد. با توجه به تئوری های تشکیل کوتوله‌های قهوه‌ای که آنها را سرد و متراکم تر از ستاره‌ها می داند ترجیحاً متان دوتریوم دار نیز در زمان گاز گرم و در دمای حدود 20 تا 30 کلوین ایجاد می شود. با توجه به وجود متان دوتریوم دار می توان نتیجه گرفت گازهای موجود در کوتوله های قهوه ای مشاهده شده گرم تر از ۱۰ کلوین هستند.