محققان باکتری های بزرگ پیچیده ای را به اندازه مگس میوه کشف کردند

محققان باکتری های بزرگ پیچیده ای را به اندازه مگس میوه کشف کردند

دانشمندان نوعی باکتری پیچیده شناسایی کردند که اندازه آن از یک مگس میوه بزرگتر بوده و ممکن است حدود ۲ سانتی متر طول داشته باشد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، باکتری پیچیده تازه کشف شده از یک مگس میوه بزرگتر و دارای یک کیسه غشایی است که دی ان ای خود را در آن حمل می کند. پیش از این تصور می شد تمام باکتری های شناسایی شده امکان مشاهده با چشم غیر مسلح را ندارند. اما کشف اخیر دانشمندان نشان می دهد که باکتری ها نیز می توانند اندازه های بزرگتر داشته باشند.

با وجود اندازه بزرگ این باکتری هنوز یک موجود تک سلولی محسوب می شود و به شکل یک رشته می تواند تا ۲ سانتی متر طول داشته باشد. از ویژگی عجیب این باکتری که باعث شگفتی دانشمندان نیز شده حمل یک کیسه غشایی شامل مواد ژنتیکی این باکتری است. پیش از این تمامی باکتری های کشف شده دی ان ای خود را به صورت شناور در اطراف قرار می دهند. به گفته این دانشمندان باکتری تازه کشف شده در طبقه ای بین پروکاریوت و یوکاریوت قرار می گیرد. پروکاریوت ها بدون هسته مشخص و بدون غشای داخلی هستند. اما یوکاریوت ها به وسیله یک غشا هسته و اندامک ها را به صورت متصل به هم دارند.

کریس گرینینگ میکروبیولوژیست در مورد باکتری جدید می گوید: پیش از این تمام باکتری های شناسایی شده به صورت تکامل نیافته و به شکل کوچک و ساده مانند کیس های پروتئینی در نظر گرفته می‌شدند. اما این باکتری جدید به همراه خود یک کیسه دوم پر از آب را حمل می کند که شامل ۷۰ درصد از حجم خود باکتری است. دیگر گونه های این باکتری تنها ۲ میکرومتر طول دارند. در مطالعات انجام گرفته مشخص شد که از طریق زیست شناسی امکان رشد سلول های باکتریایی بیش از محدودیت های نظری وجود دارد.