محققان ایرانی موفق به ساخت دستگاه ثبت موقعیت چشم شدند

محققان ایرانی موفق به ساخت دستگاه ثبت موقعیت چشم شدند

پژوهشگرانی از دانشگاه تهران سیستم ثبت موقعیت چشم داخلی را طراحی و تولید کرده اند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، ساخت دستگاه مربوط به ثبت سیستم موقعیت چشم می تواند در علوم مختلف کاربرد داشته باشد. دکتر ابوالقاسمی از هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران اهمیت ثبت موقعیت چشم را در علوم اعصاب، روانشناسی، مدیریت و بازاریابی تشریح کرده و گفته است: در این سیستم موقعیت چشم و اندازه مردمک مهمترین شاخص هنگام بررسی عملکرد شناختی انسان و یا دیگر موجودات با چنین سیستم بینایی است.

وی افزود: در سیستم ردیاب چشمی یک دوربین با فرکانس بالا وظیفه ردیابی جایگاه چشم و اندازه مردمک را به دقت از نظر مکانی و زمانی انجام می دهد. دقت مکانی آن در حدود یک درجه بینایی و حدود ۵۰۰ هرتز نیز دقت زمانی این دستگاه است. از مهمترین مزیت دستگاه ساخت داخل قیمت تمام شده پایین تر است. در حالی که قیمت نمونه خارجی بین ۱۵ تا ۳۰ هزار دلار است. ساخت این دستگاه با کمک دانشجویان مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران انجام گرفت و آزمایشگاه فناوری مغز در پژوهشکده فناوری های همگرا دانشگاه تهران میزبان مراحل تحقیق طراحی و توسعه آن بوده است. تست ها و استانداردهای لازم برای ورود آن به مرحله تجاری سازی نیز با موفقیت انجام شده است. قاسمی با اشاره به قابلیت ارتقای این سیستم ساخت برنامه یکپارچه برای پاسخگویی به نیاز های علوم مختلف را از اهداف آینده این پروژه عنوان کرده است.