محققان ایرانی روشی برای تبدیل ضایعات پارچه به تخته های ام دی اف ارائه کردند

محققان ایرانی روشی برای تبدیل ضایعات پارچه به تخته های ام دی اف ارائه کردند

محققان کشورمان با هدف بازیافت پسماند های مختلف در صنایع نساجی راه حل جدیدی را ارائه کردند. در این روش از ضایعات پارچه برای تولید تخته های ام دی اف استفاده میشود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، تا سال ۲۰۲۵ مقدار پسماند شهری تولید شده حدود ۶ میلیارد تن خواهد بود. بدین ترتیب سرانه تولید پسماند برای هر فرد در جهان حدود ۴۲ کیلو گرم در روز محاسبه می شود. از بین کل تولید زباله نیز تنها ۶ درصد آن قابل بازیافت است. ده درصد نیز می‌تواند به کمپوست تبدیل شود و بقیه تنها دفن خواهد شد.

در حالت کلی بخش زیادی از مواد زائد جامد قابلیت بازتاب یافت دارند. به همین دلیل در کشورهای توسعه یافته روش های مختلفی برای بازیافت این ضایعات در نظر گرفته می شود. یکی از محققین کشور از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی روش بازیافت پارچه را در ساخت تخته فیبر بررسی کرده است. در این تحقیق ضایعات پارچه تولید شده در یک تولیدی در تهران از مبدا تفکیک و سپس تخته های ام دی اف از تبدیل ضایعات پارچه به الیاف صنعتی با کمک چسب اوره فرمالدهید ساخته شد. پس از آن مقاومت این تخته ها همچنین مدول الاستیسیته و چسبندگی و برخی دیگر از ویژگی های فیزیکی مورد اندازه گیری قرار گرفت.

در نتیجه این آزمایش مشخص شد که با استفاده از ضایعات پارچه می توان تخته های ام دی اف تهیه کرد. بدین ترتیب پسماند پارچه ها نیز مدیریت می شود. محقق ارشد این آزمایش می گوید: تولید ام دی اف با استفاده از ضایعات پارچه به دلیل بازیافت پسماند علاوه بر کاهش آلودگی سلامت انسان و محیط زیست را به همراه خواهد داشت. همچنین نیاز به منابع چوبی جنگلی را نیز کاهش می دهد.