محققان از فناوری یادگیری ماشینی برای شناسایی ویروس های حیوانی قابل انتقال به انسان استفاده می کنند

محققان از فناوری یادگیری ماشینی برای شناسایی ویروس های حیوانی قابل انتقال به انسان استفاده می کنند

محققان قصد دارند برای شناسایی ویروس های حیوانی که امکان گذر از میزبان خود و رسیدن به انسان‌ها را خواهند داشت از یادگیری ماشینی و فناوری های مربوط به آن استفاده کنند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققانی از دانشگاه جورج تاون تلاش دارند تا با کمک یادگیری ماشین برای بررسی ویروس هایی که می‌توانند انسان را آلوده کنند استفاده کنند. آنها سالهای زیادی را برای برنامه‌نویسی کامپیوتر ها صرف کرده‌اند تا بتوانند علاوه بر بررسی اطلاعات مربوط به زیست شناسی و بوم شناسی میزبان های حیوانی ویروس ها و ژنوم، امکان سرریز آن به انسان ها را نیز پیش بینی کنند.

دکتر کارسون و همکارانش از مطالعات قبلی دانشمندان روی ویروس ها استفاده کردند و از آنها برای شناسایی توانایی کامپیوترها بهره بردند. درنهایت نیز آنها موفق شدند به فهرستی از ویروس های دارای قابلیت پرش و ایجاد شیوع در انسان دست پیدا کنند. کالین کارسون پیش از این روی نمونه ای از ویروس که در بین موش ها منتشر می شود مطالعه کرده بود. به طوری که دانشمندان پیش از این نیز هرگز این ویروس را به عنوان تهدیدی برای انسانها در نظر نگرفته بودند. اما کارسون و همکارانش در تحقیقات خود در این باره مطمئن نبودند تا اینکه با استفاده از کامپیوتر و داده های ماشینی یک بار دیگر این موضوع را بررسی کردند. در نهایت مشخص شد الگوریتم ها ویروس آبله موش ها را در بین پاتوژن های خطرناک دسته بندی کردند.

هدف اصلی دانشمندان از بکارگیری الگوریتم ماشینی نیز پیش بینی ویروس سرریز بعدی و امکان آلوده کردن انسان ها توسط آن است. اما به علت تعداد زیاد ویروس های حیوانی نمی‌توان همه آنها را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد. در حال حاضر بیش از هزار ویروس در پستانداران شناسایی شده است که به نظر می رسد تنها تعداد کمی از ویروسهای موجود واقعی باشد. به همین دلیل پیدا کردن الگو های پنهان در داده های علمی مورد استفاده قرار گرفته است.