محدودیت های هواوی در صادرات فناوری کاهش می یابد

محدودیت های هواوی در صادرات فناوری کاهش می یابد

ایالات متحده قصد دارد محدودیت های مربوط به شرکت های موجود در لیست سیاه مانند هواوی را کاهش دهد. این اقدام با هدف حفظ پیشتازی ایالات متحده در تشخیص استاندارها و مقابله با چین در زمینه فناوری است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، طی بیانیه ای که اخیرا منتشر شد قانون جدید دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی اجازه عرضه در زمان تصمیم گیری در مورد استانداردها وجود خواهد داشت. طبق این بیانیه قانون مورد نظر می‌گوید آیا شرکت های آمریکایی باید در زمان در اشتراک گذاری فناوری های پایین به شرکت های چینی تاییدیه دریافت کند یا خیر. زیرا این گونه سوالات و سردرگمی ها باعث شد تا ایالات متحده در رهبری این گونه فعالیت ها تضعیف شود.

در سال ۲۰۱۹ و در زمان ریاست جمهوری ترامپ برخی شرکت های چینی در بخش فناوری از جمله هواوی در لیست سیاه قرار گرفتند. بدین ترتیب هواوی امکان دسترسی به تامین کنندگان آمریکایی را نداشته است. از طرفی چنین سیاست های باعث محدود شدن شرکت های آمریکایی در فعالیت های شامل استاندارد شد. در حالیکه شرکت های چینی در حال تلاش برای افزایش نفوذ در این بخش هستند. ایالات متحده از بابت فعالیت شرکت های چینی برای ساخت استاندارد و قرارگیری آن در دست دولت های مستبد نگران است.