مانور خطرناک اسپیس ایکس برای فرود آوردن موشک تقویت کننده استارشیپ

مانور خطرناک اسپیس ایکس برای فرود آوردن موشک تقویت کننده استارشیپ

اسپیس ایکس با هدف انجام اولین پرتاب مداری خود قصد دارد از برج پرتاب و بازوهای مستقر که وظیفه نگهداری موشک پیش از پرتاب را برعهده دارند برای فرود و گرفتن موشک تقویت کننده استارشیپ استفاده کند. در حالیکه این اقدام ممکن است باعث نابودی سکوی پرتاب شود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، احتمال انجام این مانور خطرناک توسط شرکت اسپیس ایکس در اولین پرتاب مداری خود و استفاده از برج پرتاب و بازی های نگهدارنده بسیار زیاد است. طبق اخبار منتشر شده که توسط این شرکت به کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده نیز ارسال شده است این شرکت تغییرات زیادی را در برنامه‌های خود ایجاد کرده است. یکی از آنها فرود  دو مرحله موشک در اقیانوس خواهد بود. بدین ترتیب دو مرحله موشک یکی تقویت کننده و دیگری مرحله بالایی به طور جداگانه فرود می آیند. مرحله تقویت کننده در خلیج مکزیک و مرحله بالایی در نزدیکی هاوایی.

از طرفی این برنامه نشان می دهد اولین پرتاب مداری از پایگاه استاربیس مرحله تقویت کننده به نام سوپر هوی پس از جدایی از مرحله بالا به زمین بازگشته و یا در خلیج مکزیک فرود می آید. سپس توسط برج پرتاب و بازو های آن به پایگاه استاربیس باز می گردد. البته اسپیس ایکس برای فرود این تقویت کننده برنامه دیگری نیز در نظر دارد که به نظر کمی خطرناک می رسد در حالی که تقویت کننده استارشیپ حدود ۷۰ متر ارتفاع دارد در زمان فرود باید در ارتفاع ۱۲۰ متری بر فراز سکوی پرتاب قرار بگیرد. سپس بازوهای استاربیس آن را در آغوش بگیرند. این اقدام از چند جهت می تواند خطر ناک باشد که مهمترین آن امکان خرابی برج پرتاب و حتی تخریب کامل آن خواهد بود. زیرا استاربیس که به اندازه یک آسمان خراش است تنها برج پرتاب استارشیپ محسوب می شود.