مانور ایستگاه فضایی بین المللی برای جلوگیری از برخورد با بقایای یک ماهواره روسی

مانور ایستگاه فضایی بین المللی برای جلوگیری از برخورد با بقایای یک ماهواره روسی

بقایای ماهواره روسیه که سال گذشته توسط این کشور منهدم شده بود باعث شد تا ایستگاه فضایی با هدف جلوگیری از برخورد با آن یک مانور فوق العاده انجام دهد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، آزمایش ضد ماهواره ای روسیه در نوامبر سال ۲۰۲۱ انجام شد و طی آن یک ماهواره Cosmos1408 مربوط به شوروی منهدم شد. اکنون زباله فضایی مربوط به این آزمایش باعث شد تا ایستگاه فضایی بین‌المللی برای اجتناب از برخورد با آن در روز ۱۶ ژوئن مانوری را انجام دهد.

یک فضاپیمای باری بدون خدمه به نام Progress81 مربوط به آژانس فضایی روسیه که به ایستگاه فضایی بین المللی متصل بود توانست ایستگاه فضایی بین‌المللی را از مسیر برخورد با زباله دور کند. این در حالی است که روسیه در یک مانور ضد ماهواره ای در سال گذشته انهدام ماهواره از کار افتاده را انجام داده بود.

برای این مانور فضاپیمای باری با روشن کردن پیشرانه‌ی خود توانست از برخورد ایستگاه فضایی با ماهواره منهدم شده جلوگیری کند و این ایستگاه را به مدار بالاتر منتقل کند. به گفته ناسا نیز هیچ خطری خدمه های حاضر در ایستگاه فضایی را تهدید نکرده و این مانور هیچ تأثیری روی عملیات ایستگاه فضایی نداشته است. بدون این مانور نیز احتمالاً این قطعه از حدود نیم مایلی ایستگاه فضایی عبور می کرد.