ماموریت ارسال شارژر بی سیم به ماه برای شارژ کردن کاوشگرها

ماموریت ارسال شارژر بی سیم به ماه برای شارژ کردن کاوشگرها

یک ماه نورد به نام برج انرژی با ارسال به ماه می تواند کاوشگران مشغول به کاوش روی سطح ماه را بصورت بی سیم شارژ کند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، یک ماه نورد به عنوان شارژر تا سال ۲۰۲۵ به ماه ارسال خواهد شد. وظیفه این ماه نورد شارژ کلیه ربات های موجود در بخش سایه ماه بصورت بی سیم خواهد بود. ماه نورد شارژر تا سال ۲۰۲۵ برای کمک به دیگر ربات ها به آنها می پیوندد.

طبق برنامه ریزی های آژانس های فضایی جهان طی یک دهه آینده ساخت ایستگاه فضایی در مدار ماه پایان می یابد. همچنین پایگاه دایمی حضور انسان در ماه نیز در قطب جنوب این قمر احداث می‌شود. در حال حاضر دهانه های قطب جنوب که همیشه سایه هستند جزو مکان های مورد علاقه دانشمندان محسوب می شوند. بنابراین ماه نوردها برای کاوش در این دهانه ها که انرژی خورشید به آنها نمیرسد به انرژی خود متکی خواهند بود. برای تامین این منبع نیز قرار است یک استارتاپ به نام SPACE STELLS یک ماه نورد برای تامین نیرو تا سال ۲۰۲۵ به ماه ارسال می کند.

این ماه نورد از یک مکعب شارژر استفاده کرده و آن را در دهانه قرار می دهد. سپس در لبه این دهانه ها نیز صفحات خورشیدی خود را در مقابل خورشید قرار می دهد. برق تولیدی به مکعب شارژر ارسال خواهد شد. دیگر دستگاه ها نیز بصورت بی سیم به آن متصل شده و انرژی خود را دریافت خواهند کرد.