قطعه شهاب سنگ متعلق به ۲۰۰ سال پیش نظریه چگونگی شکل گیری سیاره سرخ را تغییر داد

قطعه شهاب سنگ متعلق به ۲۰۰ سال پیش نظریه چگونگی شکل گیری سیاره سرخ را تغییر داد

به نظر می رسد نظریه هایی که تاکنون در مورد چگونگی شکل گیری سیاره سرخ ایجاد شده بود پس از مطالعه یک شهاب سنگ متعلق به ۲۰۰ سال پیش تغییر کرده است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان با بررسی یک شهاب سنگ که حدود ۲۰۰ سال پیش به زمین برخورد کرده است در مورد نظریه های تشکیل سیاره سرخ تغییر رویه دادند. به طوری که این مطالعه درک چگونگی شکل گیری مریخ را تغییر داده است. تاکنون تمامی اطلاعات مربوط به فضای داخلی سیاره مریخ از سنگ فضایی مربوط به سطح مریخ ایجاد شدند. هر سه سنگ نیز در اثر برخورد های شهابی روی سیاره ما فرود آمده بودند.

اکنون تجزیه و تحلیل یک از سنگ ها به نام شسینی نشان می دهد ترکیبات شیمیایی درون مریخ مربوط به ابر گازی غول پیکر به نام سحابی خورشیدی نبوده است و از برخورد شهاب سنگ ها ناشی شده است. این موضوع می‌تواند در نحوه به دست آوردن عناصر فرار سیارات سنگی همانند زمین و مریخ در هنگام شکل گیری در تضاد باشد.

پیش از این تصور می شد ابتدا مواد فرار در دنیا های تازه شکل گرفته از سحابی اطراف یک ستاره جوان جمع آوری شده و پیش از تبدیل آن به یک توپ از سنگ مذاب دوباره در اتمسفر گاززدایی کرده است.

در آن زمان ستاره شناسان معتقد بودند عناصر فرار در سیاره مریخ در اثر ترکیب سحابی خورشیدی یا مخلوطی از فرارهای خورشیدی ایجاد شدند. همچنین مواد فرار و جذب آن نیز از شهاب سنگ ها آمده است. البته این ادعا نیز در اثر تحقیقات روی سنگ دریافتی از مریخ و بررسی ایزوتوپ های زنون ایجاد شده بود. زیرا در آن زمان نسبت ایزوتوپ های این شهاب سنگ با اتمسفر مریخ و سحابی خورشیدی یکسان بود.

اما در مطالعه جدید این موضوع رد می شود. با تحلیل نمونه ای از شهاب سنگ فرود آمده در زمین ایزوتوپ های کریپتون با امکان اندازه گیری دقیق تر مورد بررسی قرار گرفت. به گفته یکی از نویسندگان این مطالعه با ایزوتوپهای کریپتون می توان منبع دقیق مواد فرار را کشف کرد. تفاوت بین منابع بالقوه مانند خورشید یا شهاب سنگ ها نیذ با کریپتو امکان پذیر خواهد بود. به گفته محققان اکنون مشخص شد ایزوتوپ ها از شهاب سنگ ها آمده اند و بدین ترتیب در حضور سحابی، شهاب سنگ ها عناصر فرار را به سیاره در حال شکل گیری رسانده و تفکر قبلی را نقض می کنند.