قدیمی ترین هسته ی یخی زمین حدود ۵ میلیون سال قدمت دارد

قدیمی ترین هسته ی یخی زمین حدود ۵ میلیون سال قدمت دارد

محققان در حفاری های اخیر خود موفق به کشف قدیمی‌ترین هسته یخی زمین شدند که به گفته آنها حدود پنج میلیون سال قدمت دارد. این حفاری با هدف کشف نمونه هایی از هسته های عمیق یخ انجام شده بود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان دانشگاه داکوتای شمالی در دره اونگ در قطب جنوب قدیمی‌ترین هسته یخی حفر شده زمین را کشف کردند. آنها پیش از این در تابستان ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در نیمکره جنوبی یک هسته یخی به طول ۹ و نیم متر را حفاری کردند و از آن زمان تا کنون آنها سن مواد در اعماق مختلف را مورد بررسی قرار دادند.

بررسی تجمع ایزوتوپ های بریلیوم، نئون و آلومینیوم که توسط پرتوهای پر انرژی کیهانی در برخورد با مواد سنگی ایجاد میشود نشان دهنده آخرین زمان قرار گرفتن لایه روی سطح است. با کمک داده های جدید محققان می‌توانند قدمت توده های یخی بزرگ را محاسبه کنند. به گفته آنها آنها دو توپ یخی بزرگ که روی یکدیگر قرار گرفته اند ممکن است طی دو رویداد جداگانه ایجاد شده باشند. با این حال سن بخش بالایی حدود ۳ میلیون سال و بخش پایینی بین ۴ تا ۵ میلیون سال محاسبه شده است. هدف اصلی محققان در بررسی های خود مطالعه حباب‌های هوا است که در این توده ها به دام افتاده اند و ممکن است برخی از آنها قدمتی به اندازه میلیون ها سال داشته باشند.