فیزیکدانان میگویند تغییرات اقلیمی زمین را به یک جهان پر آشوب تبدیل می کند

فیزیکدانان میگویند تغییرات اقلیمی زمین را به یک جهان پر آشوب تبدیل می کند

فیزیکدانان پیش بینی می کنند ممکن است در صورت عدم اصلاح سیستم زمین و بحران تغییرات اقلیمی این سیاره به یک جهان پر آشوب تبدیل شود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، پژوهش های اخیر نشان می دهد فعالیت های انسانی علاوه بر تغییرات اقلیمی و افزایش دمای زمین آشفتگی اقلیم را نیز به دنبال داشته است. در این مطالعه مشخص شد حداکثر فعالیت‌های بشری علاوه بر تغییر شرایط اقلیمی زمین تصویری نازیبا از آشفتگی آن نیز ایجاد میکند.

فیزیکدانان دانشگاه پورتو در پرتغال در این مطالعه می گویند: در این تحقیق تلاش شد تا یک تصویر کلی از آینده جهانی توسط شبیه سازی مدل های اقلیمی ترسیم شود. در صورت ادامه فعالیت های انسانی به صورت روند فعلی و همچنین استفاده مدام از سوخت های فسیلی می توان یک تصویر کلی از جهان آینده ترسیم کرد. اورفئو برتولامی از محققان این پژوهش می گوید: در حال حاضر تبعات تغییرات اقلیمی مانند خشکسالی ها موج های گرما و پدیده های آب و هوایی کاملا شناخته شده هستند اما در صورت ورود سیستم زمین به مرحله آشفتگی دیگر نمی توان برای حل این مشکل امیدوار بود.

تغییرات شدید و گسترده اقلیم زمین تحت تاثیر عوامل خارجی مانند تغییر مدار یا افزایش فعالیت های آتشفشانی انجام می گیرد. تحقیقات اخیر نشان داده است زمین در حال ورود به یک عصر جدید است که دلیل اصلی آن نیز فعالیت های بشری بوده است. علاوه بر آن با افزایش کربن اتمسفر زمین عصر جدیدی از تاثیر فعالیتهای بشر بر این اکوسیستم به وجود می آید.

رفتار آشفته بدین معنی است که نمیتوان در آینده رفتار سیستم زمین را پیش بینی کرد. در صورت آگاهی از آن نیز امکان کنترل شرایط و هدایت آن به یک نقطه تعادل جدید وجود نخواهد داشت. به گفته این محققان ممکن است با افزایش دمای اتمسفر زمین یک چرخه بازخورد ایجاد شود که در نهایت پدیده اقلیم آشفته به وجود می آید که راه گریزی برای آن نخواهد بود.