فیزیکدانان لیزر اتمی جدید با قابلیت روشن ماندن دائمی ساختند

فیزیکدانان لیزر اتمی جدید با قابلیت روشن ماندن دائمی ساختند

لیزر اتمی جدید ساخته شده توسط فیزیکدانان می تواند برای همیشه روشن بماند. علاوه بر آن این لیزر کاربردهای عملی بسیاری نیز خواهد داشت.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، طبق مکانیک کوانتوم امکان ساخت لیزر های اتمی حاوی امواج منسجم ماده وجود دارد. البته مدت ماندگاری این امواج به یک مشکل تبدیل شده است که نمی توان از آن در کاربردهای عملی استفاده کرد. اکنون گروهی از فیزیکدانان آمستردام تلاش کردند تا با دستکاری برخی از مفاهیم بتوانند لیزر اتمی ماندگار ایجاد کنند که به اصطلاح چگالش بوز-اینشتین و به اختصار BEC نامیده می شود.

چگالش بوز اینشتین پنجمین حالت ماده است که در آن گاز رقیق بوزون به دمای منفی ۲۷۳.۱4 درجه سانتیگراد میرسد. در این حالت که به آن گذار فاز می گویند بخش بزرگی از بوزون ها دارای کمترین حالت کوانتومی بوده و در نتیجه پدیده کوانتومی ماکروسکوپی در آنها آشکار می شود. اکنون محققان موفق شدند یک مشکل بسیار مهم چگالش بوز انیشتین را حل کنند.

فلوریان شرک از محققان اصلی این مطالعه می گوید: در این آزمایش قرار شد مراحل خنک سازی که پیش از این به صورت تدریجی و در یک مکان انجام می‌شد، نه در طول زمان بلکه در فضا انجام شود. به طوری که در مراحل متوالی خنک‌سازی اتم ها نیز حرکت کنند. در نهایت اتم های فوق سرد ایجاد می شوند که میتوان از آنها برای تشکیل امواج ماده منسجم در BEC استفاده کرد. البته در زمان استفاده از این اتم ها یک بار دیگر اتم های جدید در حال تشکیل امواج ماده در راه هستند تا بتوانند دوباره BEC را پر کنند. بدین ترتیب می‌توان این روند را تا ابد ادامه داد. البته عملی کردن آن نیز بسیار دشوار است اما محققان تلاش خواهند کرد لیزرهایی بسازند که برای همیشه کار می کند.