فناوری یادگیری ماشینی میتواند رایحه های جدید طراحی کند

فناوری یادگیری ماشینی میتواند رایحه های جدید طراحی کند

محققان موسسه فناوری توکیو از فناوری یادگیری ماشینی برای ساخت رایحه های جدید استفاده کردند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان موسسه فناوری توکیو در مطالعه ای جدید تلاش کردند تا در طراحی رایحه های جدید از یادگیری ماشینی استفاده کنند.این روش می‌تواند در صنایع مختلف مانند غذایی بهداشتی و زیبایی و سلامت مورد استفاده قرار بگیرد.

رایحه و عطرهای مختلف از طریق گیرنده های بویایی که در سلول های عصبی بویایی قرار دارد شناسایی می شود. در حال حاضر تنها می توان از طریق ویژگی های فیزیکو شیمیایی تاثیر مواد خوشبو کننده را پیش بینی کرد و نمیتوان داده های حسی ایجاد شده توسط آن رایحه را دانست.

یه همین دلیل محققان موسسه فناوری توکیو تک برای این منظور از مدل های یادگیری ماشینی استفاده کردند. این روش از داده های مولکولی  برای پیش بینی استفاده نمی کند و بجای آن این ویژگی ها را بر اساس برداشت بو پیش بینی می کند. برای این کار به داده های طیف جرمی استاندارد و یادگیری ماشینی نیاز است.

تاکامیچی ناکاموتو سرپرست این مطالعه می گوید: در این مطالعه از مدل پیش بینی یادگیری ماشینی با هدف بدست آوردن تاثیر بو استفاده شد. سپس طیف جرمی حاصل نیز بر اساس مدل بطور معکوس مورد استفاده قرار گرفت. با این روش ساده میتوان طیف های وسیعی از مخلوط بوها را فراهم کرد و همچنین نسبت اختلاط  نورد نیاز را پیش بینی کند که مهمترین بخش در دستور بوهای جدید است.  بدین ترتیب امکان تهیه رایحه جدید با درک نسبت صحیح اختلاط از نظر تئوری فراهم خواهد شد.