فروشندگان موبایل تبلت و لپ تاپ ملزم به درج قیمت وارد کننده و مصرف کننده شدند

فروشندگان موبایل تبلت و لپ تاپ ملزم به درج قیمت وارد کننده و مصرف کننده شدند

از این پس کلیه کالاهای وارداتی از جمله موبایل، تبلت و لپ تاپ با درج قیمت وارد کننده و مصرف کننده به فروش می رسند. به گفته مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه های توزیع و اقتصادی از وزارت صمت از اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ این طرح با عنوان خرید شفاف عملیاتی شده و فروشندگان ملزم به رعایت آن خواهند بود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، حسین لویی در مورد طرح خرید شفاف و عملیاتی شدن مراحل جدید آن در آینده می گوید: در این مرحله از اول اردیبهشت ماه تمامی قیمت های مربوط به کالاها از جمله کالاهای وارداتی مانند تبلت، موبایل لپ تاپ و کامپیوتر قیمت وارد کننده و مصرف کننده مشخصی خواهند داشت.

هدف از انجام این کار نیز جلوگیری از گران فروشی و کنترل قیمت است. به گفته مدیر کل نظارت بر خدمات وزارت صمت قیمت تولید کننده برای کالاهای وارداتی همان قیمت وارد کننده خواهد بود. همچنین دیگر کالاها نیز دارای قیمت مصرف کننده هستند. طرح خرید شفاف دارای ۶ مرحله بوده است که با اجرای طرح اخیر مرحله پنجم نیز عملیاتی خواهد شد. در هر مرحله نیز اقلام و کالاها به نوبت به طرح اضافه و مشمول درج قیمت شدند. در این مرحله کلیه کالاها ملزم به درج قیمت کالا می شوند. پیش از این تنها قیمت تولید کننده برای اعلام به مصرف کنندگان درج میشد که نارضایتی هایی را در پی داشت.