عینک های مبتنی بر نور مادون قرمز و پدهای ارتعاشی به نابینایان در راه رفتن کمک میکند

عینک های مبتنی بر نور مادون قرمز و پدهای ارتعاشی به نابینایان در راه رفتن کمک میکند

عینک ساخته شده مبتنی بر نور مادون قرمز با کمک پدهای ارتعاشی به نابینایان کمک می کند تا بتوانند در راه رفتن به درستی مسیر را انتخاب کنند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، استفاده از آرایه ای از پدهای ارتعاشی روش جدیدی است که می‌تواند به نابینایان در حرکت کردن کمک کند. بدین ترتیب در هنگام حرکت همانند دیگر دستگاه‌های موجود دست ها و گوش های کاربران در حال استفاده نخواهد بود.

مانوئل زان و ارمغان احمد خان از دانشگاه فنی مونیخ این دوربین مادون قرمز را با کمک چاپ سه بعدی عینک به صورت یک نمونه اولیه تولید کردند. این دوربین قادر است تصویری استریوسکوپی ثبت کند که با کمک یک رایانه کوچک امکان ترسیم نقشه پیش روی فرد فراهم می شود.

تصویر به دست آمده همانند یک نقشه وضوح پایین در شبکه ۵ در ۵ خواهد بود و سپس پس با کمک یک آرایه و ۲۵ پد ارتعاشی به بازوی کاربر منتقل می شود. بدین ترتیب فرد نابینا می‌تواند از محیط پیرامون خود جزئیاتی را دریافت کند. به عنوان مثال در صورتی که فرد نابینا در یک سالن باریک حرکت کند وجود دیوارها به صورت لرزش های شدید تر در لبه های شبکه به وی منتقل می شود.

لرزش ضعیف تر نیز نشان دهنده فاصله دور تر فرد از اجسام خواهد بود. در صورت این که کاربر به سمت مانع حرکت کند لرزش پدها نیز شدیدتر شده و در نقطه مورد نظر ممکن است بیشترین افزایش را داشته باشد. این روش جدید توسط پنج فرد داوطلب استفاده شد و در این آزمایش این افراد توانستند مسیر خود را درون یک ساختمان با موفقیت طی کنند.