عکس جدید ناسا از آلودگی ماهواره های مخابراتی در آسمان شب

عکس جدید ناسا از آلودگی ماهواره های مخابراتی در آسمان شب

تصویر جدید منتشر شده توسط ناسا آسمانی پر از خطوط ناآشنا را نشان می دهد که به نوعی رد ماهواره های نزدیک به زمین خواهند بود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، خطوط نشان داده شده در تصویر جدید ناسا همان رد ماهواره های نزدیک به زمین است که با کمک پنل های خورشیدی خود نور خورشید را بازتاب می دهند. عکس منتشر شده نیز ترکیبی از چندین عکس گرفته شده توسط یک عکاس در یک موقعیت ثابت و در طول ۲ ساعت است که با ادغام آنها با کمک نرم افزار چنین خروجی از آن نشان داده شده است.

بیشتر ماهواره هایی که رد آنها در این تصویر مشخص است به منظومه ماهواره ای استارلینک تعلق دارند. برخی از آنها نیز ماهواره های مخابراتی نزدیک به زمین محسوب می شوند. این عکس نشان دهنده افزایش تعداد ماهواره های نزدیک به زمین است که در زمان غروب آفتاب تا قبل از طلوع در آسمان قابل مشاهده خواهد بود. این ماهواره ها می توانند با بازتاب نور در شب باعث آلودگی نوری شوند.

پیش از این شاهد آلودگی نوری در روی زمین بودیم و اکنون نیز بازتاب نور این ماهواره ها این آلودگی را در خارج از جو نیز ایجاد کرده است. یکی از اثرات مهم آلودگی نوری در خارج از جو افزایش اختلال برای تلسکوپ ها خواهد بود، به طوری که امکان دارد در آینده نتوانیم به بیرون از زمین و جهان اطراف نگاه کنیم. از طرفی کاهش آلودگی و حل این مشکل نیز در آینده می‌تواند برخی مشکلات مربوط به اهداف علمی را نیز برطرف کند.