طول عمر زنبورها به نصف کاهش پیدا کرده است

طول عمر زنبورها به نصف کاهش پیدا کرده است

محققان در پژوهش اخیر خود متوجه شدند طول عمر زنبورها در محیط آزمایشگاهی حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، دو حشره شناس از دانشگاه مریلند پژوهش جدیدی در رابطه با طول عمر زنبورها در شرایط آزمایشگاهی انجام دادند. آنها متوجه شدند این زنبورعا نسبت به همنوعان خود در سال ۱۹۷۰ عمر کمتری دارند. پژوهشگران معتقدند تغییرات ژنتیکی در این زنبورها باعث کوتاه شدن عمر آنها شده است. در حالت عادی طول عمر زنبورها بر اساس پویایی ویژه کندو متفاوت است. پژوهش های مربوط به این فرضیه به سال ۱۹۵۰ بر میگردد.در آن زمان دانشمندان برای بررسی زنبورها را علامت گذاری می کردند.

حدود ۵۰ سال پیش نیز پژوهشگران تلاش کردند تا طول عمر زنبورها را در محیط آزمایشگاهی بررسی کنند. پژوهشگران دانشگاه مریلند در حال بررسی تغییرات عمر زنبورها در اثر قند موجود در آب بودند که متوجه شدند طول عمر آنها نسبت به مطالعات مشابه در سال ۱۹۷۰ حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.

در حال حاضر پژوهش دیگری نیز در زمینه طول عمر زنبورها در شرایط دنیای واقعی وجود دارد که در آن عوامل استرس زای بیرونی و یا قرارگیری در معرض آفت کش ها را بررسی کرده است. اما پژوهش جدید نشان می دهد با حذف عوامل بیرونی نیز طول عمر آنها کاهش داشته است.