طوفان خورشیدی باعث گم شدن و عدم کنترل ماهواره ها خواهد شد

طوفان خورشیدی باعث گم شدن و عدم کنترل ماهواره ها خواهد شد

محققان می گویند در صورت وقوع طوفان خورشیدی بزرگ احتمال برخورد و مفقودی ماهواره ها وجود دارد. بطوری که ممکن است پس از هفته ها بتوان آنها را پیدا کرد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، امکان مفقودی ماهواره ها و یا برخورد آنها در زمان وقوع طوفان خورشیدی وجود دارد. در سال 2013 نیز یک طوفان خورشیدی بزرگ به زمین برخورد کرده بود که در آن زمان در اثر این برخورد امکان کنترل ماهواره ها برای چندین هفته وجود نداشت. اکنون نیز محققان معتقدند به دلیل افزایش بی شمار تعداد ماهواره ها و همچنین زباله های فضایی وقوع طوفان خورشیدی به سمت زمین باعث هرج و مرج در فضای نزدیک زمین خواهد شد.

به گفته شبکه نظارت فضایی ایالات متحده در ارتفاع زیر 1000 کیلومتری زمین حدود 20 هزار جرم بزرگتر از 10 سانتیمتر وجود دارد که بخش وسیعی از آن ها به ماهواره های از کار افتاده و یا اجزای آنها تعلق دارد. این آژانس با کمک نوعی رادار فهرست این اجسام را به روز کرده و این اشیا را در فضا بررسی و ردیابی می کند.

یکی از مشکلات مربوط به ردیابی این اجسام عدم شناسایی دقیق مکان آنهاست. همین موضوع می تواند در زمان وقوع طوفان خورشیدی پیش بینی احتمال وقوع برخورد را با مشکل مواجه کند. به گفته تام برگر، فیزیکدان خورشیدی این عدم تشخیص در موقعیت مکانی اجسام در زمان وقوع طوفان خورشیدی به حدی مشکل ساز خواهد شد که حتی فهرست این اجسام در فضا نیز دیگر اعتباری نخواهد داشت. با وجودیکه احتمال وقوع طوفان های شدیدی مانند طوفان هالووین که در سال 2003 اتفاق افتاد بسیار کم است. با این حال نباید در مورد از کنترل خارج شدن موقعیت مداری ماهواره ها غافل شد.