شکل گیری دوستی از طریق بوی بدن مشابه در افراد ایجاد می شود

شکل گیری دوستی از طریق بوی بدن مشابه در افراد ایجاد می شود

طبق مطالعات جدید بیشتر مردم تمایل دارند با افرادی دوستی کنند که دارای بوی بدن مشابه با خودشان هستند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، طبق مطالعات اخیر محققان تشابه بوی بدن می تواند منجر به دوستی بین مردم شود. بسیاری از پستانداران غیر انسانی تنها از طریق بو کشیدن مداوم خودشان و همسانان برای تشخیص دوست و دشمن تصمیم گیری می کنند. به همین دلیل محققان تصمیم گرفتند تا این رفتار حیوانات پستاندار را به عنوان ایده جدید تحقیقات خود مورد استفاده قرار دهند.

از آنجا که مردم تمایل دارند تا دوستان شبیه خود داشته باشند. محققان نیز از این ایده برای تحقیق خود در مورد انسان ها استفاده کردند. در این تحقیق در ابتدا نمونه هایی از روی بدن دوستان همجنس جمع‌آوری شد. این دوستان افرادی بودند که در نگاه اول با یکدیگر دوست شده بودند. به بیان دیگر نمونه ها مربوط به روابط دوستانه بدون رابطه احساسی و هر گونه اطلاعات بیوگرافی قبل از آغاز رابطه بوده است. در این آزمایش حدود ۲۰ زوج بین ۲۲ الی ۳۹ سال مورد بررسی قرار گرفتند.

محققان برای استفاده از بوی بدن این افراد توسط بینی الکترونیکی از آنها خواستند تا عوامل تاثیر گذار دنیای بیرون بر بوی بدن را رعایت کنند. در نهایت نیز تیشرت های پوشیده شده توسط این شرکت کنندگان مورد آزمایش قرار گرفت. بینی الکترونیکی نیز با کمک چند حسگر ترکیبات شیمیایی را تحلیل کرد. به گفته محققان رایحه دوستی بین افرادی که در نگاه اول با یکدیگر دوست شده بودند دارای اشتراکات بی شماری بود.

این آزمایش توسط استشمام کنندگان انسانی نیز انجام گرفت تا دقت بینی الکترونیکی نیز اعتبار سنجی شود. پس از پایان این آزمایشات فرضیه دانشمندان مبنی بر تاثیر بو در دوست یابی تایید شد. از طرفی نکته دیگری نیز برای زیر سوال بردن این تحقیقات وجود دارد. دوستان صمیمی به دلیل گذراندن وقت بیشتر با یکدیگر و همچنین تجربیات مشترک ممکن است دارای بوی بدن مشابهی شوند. البته دانشمندان نیز در توضیحات آن آزمایش دیگری انجام دادند که در آن از افرادی که تاکنون یکدیگر را ندیده اند استفاده شده بود. این آزمایش نیز توانست تا ۷۰ درصد شکل گیری دوستی میان افراد دارای رایحه های مشابه را پیش بینی کند.