شناسایی میکروب باکتریایی خاص که می تواند عمر زنبورهای عسل را افزایش دهد

شناسایی میکروب باکتریایی خاص که می تواند عمر زنبورهای عسل را افزایش دهد

یک میکروب باکتریایی خاص شناسایی شده است که می تواند به زنبورهای در حال رشد کمک کند تا عمر بیشتری داشته باشند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققانی از دانشگاه ایندیانا با هدف افزایش جان زنبورهای عسل یک میکروب باکتریایی خاص کشف کردند. این میکروب می تواند از طریق تغذیه لارو زنبور عسل استرس تغذیه آنها را کاهش دهد. اثرات استرس تغذیه ای در زنبورهای در حال رشد باعث زوال آنها خواهد شد..

از طرفی انسان ها در تولید مواد غذایی به زنبور عسل نیاز دارند. اما در چند دهه گذشته شاهد کاهش چشمگیر جمعیت زنبور عسل هستیم. به طوری که تنها در بین سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ حدود 40.5 درصد از کلنی‌های زنبورداران ایالات متحده از بین رفته است. یکی از عوامل کاهش جمعیت زنبورهای عسل تاثیر عوامل استرس زای متعدد است که یکی از آنها تغذیه محدود است.

ایرنه نیوتن از بخش زیست شناسی علوم دانشگاه ایندیانا و یکی از محققان این تحقیق می گوید: تغذیه نامناسب در لارو های در حال رشد زنبورهای عسل می تواند باعث آسیب به آنها شود. بنابراین نیاز است تا محدودیت های تغذیه ای لاروهای زنبورهای عسل بیشتر بررسی شود. به گفته نیوتن زنبورهای عسل از طریق جمع آوری سالانه گرده و شهد گیاهان و گلهای مختلف به کلونی های خود کمک می کنند و از این طریق می توانند در طول سال سالم بمانند. اما بسیاری از زنبورها در ایالات متحده از چنین تنوعی در گلها برخوردار نیستند. به گفته محققان خوردن یک چیز و محدود کردن آن نمی تواند باعث سلامتی شود و باید رژیم غذایی گسترده وجود داشته باشد. تا تمام نیازهای تغذیه ای برآورده شود. زنبورها نیز از این قانون مستثنی نیستند. لاروی زنبور عسل توسط زنبورهای دیگر تغذیه می شوند تغذیه آنها نیز شامل شهد و گرده و شاه‌انگبین است.

تحقیقات اخیر نشان می دهد یک میکروب خاص به نام Bombella apis که مرتبط با لاروست در شاه‌انگبین رشد می کند و باعث افزایش قابل توجه اسیدآمینه و مغذی‌تر شدن شاه انگبین خواهد شد. این میکروب به رشد زنبورها و انعطاف پذیری آنها در برابر استرس تغذیه ای کمک خواهد کرد.