شرکت دانش بنیان ایرانی دستگاهی برای پایش شبکه برق در مناطق دوردست تولید کرد

شرکت دانش بنیان ایرانی دستگاهی برای پایش شبکه برق در مناطق دوردست تولید کرد

دستگاه تولید شده توسط یک شرکت دانش بنیان ایرانی می تواند شبکه برق را در مجموعه بزرگ و کوچک صنعتی در مناطق دوردست مورد بررسی و نظارت قرار دهد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، شرکت دانش بنیان ایرانی با مدیریت عاملی محمدرضا هاشمی توانست با آخرین فناوری الکترونیک روز دنیا ترانسدیوسر مالتی فانکشن طراحی کند. این دستگاه به عنوان یک مبدل انرژی را به انرژی دیگر تبدیل میکند. به گفته هاشمی این دستگاه قادر است هر کدام از انرژی های الکتریکی، شیمیایی، مکانیکی و گرمایی را به یکدیگر تبدیل کند و در این مورد محدودیتی برای نوع انرژی وجود ندارد .در واقع در دستگاه ترانسدیوسر جدید محاسبات پارامترهای الکتریکی را پس از تبدیل شدن به سیگنال دیجیتال انجام می شود.

این شرکت در مورد طراحی و توسعه این دستگاه گفته است: مهمترین ویژگی ترانسدیوسر جدید پایش شبکه به وسیله آن و توانایی اندازه گیری از راه دور و اندازه گیری بیش از ۱۲۰ پارامتر الکتریکی در شبکه برق و همچنین ایزولاسیون دو کیلو ولت در تمامی قسمت ها است. نمونه خارجی این دستگاه نیز وجود دارد که ۱۲ برابر گرانتر از نمونه داخلی است.