شراره های خورشیدی بار دیگر به سمت زمین پرتاب شدند

شراره های خورشیدی بار دیگر به سمت زمین پرتاب شدند

فعالیت شدید هفته گذشته خورشید باعث شد تا ۲۴ جهش خورشیدی از آن خارج شود. برخی از این شراره های خورشیدی به سمت زمین بوده و در راه آمدن به آن هستند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، شراره های خورشیدی در راه زمین باعث ایجاد طوفان ژئومغناطیسی جزئی خواهند شد که با قرارگیری در کلاس G1از کم شدت ترین نوع آن محسوب میشود.

فعالیت های خورشید در هفته گذشته به شدت افزایش داشته است. به همین دلیل احتمال وقوع طوفان ژئومغناطیسی در زمین بسیار زیاد است.

این طوفان ها می توانند باعث اختلال در زیرساخت ها و ارتباطات شوند. در حال حاضر دانشمندان در حال مطالعه فعالیت های خورشید هستند تا تاثیر آن را بر زمین بسنجند. خورشید طی چرخه زمانی ۱۱ ساله فعالیت های شدیدی را از خود نشان می دهد زیرا در این زمان قطب های آن چرخش کرده و مواد درونی آن نیز فعالیت شدیدی از خود نشان می دهند.

دانشمندان در رصدخانه دینامیک خورشیدی از ابزارهای زیادی بهره گرفته اند تا بتوانند کوچکترین تغییرات را ثبت کنند. در تصاویر ثبت شده از فعالیت های خورشید مناطقی با نور روشن در کنار مناطق تاریک وجود دارند. این مناطق نشان دهنده وجود میدان های مغناطیسی شدید است که بطور موقت فعالیت های خورشیدی را کند کرده است.

لکه های خورشیدی باعث ایجاد شراره های خورشیدی میشوند. بادهای خورشیدی در سرعتی که ایجاد شده اند با فوران های اخیر در راه زمین هستند. البته شدت این رویداد کم است و نمی تواند خطری جدی برای زیرساخت ها در زمین محسوب شود. در صورت صاف بودن آسمان، مردم در مناطق شمالی ایالات متحده می توانند چند شفق قطبی شگفت انگیز را مشاهده کنند.