سیستم جدید ماهواره ها هنگام برخورد در فضا به اپراتور هشدار خواهد داد

سیستم جدید ماهواره ها هنگام برخورد در فضا به اپراتور هشدار خواهد داد

پژوهشگران با هدف جلوگیری از برخورد ماهواره ها در فضا سیستم هشدار جدیدی را توسعه دادند. بدین ترتیب اپراتورهای ماهواره می تواند از این سیستم برای اعلام خطر استفاده کنند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، این سیستم هشدار توسط پژوهشگران آمریکایی و اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا طراحی و اجرا شده است. درصورت اینکه یک فضاپیما در مسیر برخورد با جسم دیگر قرار بگیرد به اپراتور آن هشدار داده می شود. این سیستم با توجه به تعداد فزاینده ماهواره ها در مدار زمین می تواند بسیار مفید باشد. سیستم OADR شامل پایگاه داده در فضای ابری است که با بررسی مدار زمین هشدارهایی را در رابطه با وجود خطر ارائه می کند.

در این سیستم با کمک حسگرهای زمینی داده‌های شرایط فضا جمع آوری شده که در آن علاوه بر آب و هوای فضا برنامه های زنده ماهواره ها نیز ارائه می شود. این داده ها می توانند در سیستم OADR تصویری از محیط مدار ایجاد کند که در نهایت امکان ارزیابی حالات برخورد اجرام با یکدیگر در مدار به کار می رود. در صورت وجود چنین خطری به اپراتور های ماهواره اطلاع رسانی شده تا آنها بتوانند در فرصت لازم ماهواره خود را از مسیر خارج کنند.

در حال حاضر تنها نمونه ابتدایی این سیستم رونمایی شده و به گفته مشاور ویژه مدیر اداره تجارت فضایی نیاز است تا با داده‌های بیشتر برخی از پیچیدگی ها و فرایندهای مربوط به پیش بینی خودکار تکمیل شود. در صورت موفقیت این سیستم می تواند فعالیت خود را از سال 2025 آغاز کند.