ستاره شناسان می گویند یک تونل غول پیکر مغناطیسی منظومه شمسی را احاطه کرده است

ستاره شناسان می گویند یک تونل غول پیکر مغناطیسی منظومه شمسی را احاطه کرده است

ستاره شناسان معتقدند یک تونل غول پیکر مغناطیسی منظومه شمسی را احاطه کرده به طوری که تنها با استفاده از امواج رادیویی قابل تشخیص است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، یک تونل بزرگ مغناطیسی در اطراف منظومه شمسی وجود دارد که تنها از طریق امواج رادیویی قابل تشخیص است. ستاره شناسان معتقدند احتمال اینکه ما توسط یک تونل غول پیکر مغناطیسی احاطه شده باشیم بسیار زیاد است.

جنیفر وست از ستاره شناسان دانشگاه تورنتو می‌گوید در حال حاضر دو جرم شناسایی شده در فضا که پیش از این تصور شده بود از یکدیگر جدا هستند با چیزی شبیه رشته های طناب به یکدیگر وصل شده اند. مهمیز قطبی شمال و منطقه فن این دو جرم فضایی هستند که پیش از این تنها به عنوان موجودیت های جداگانه بررسی شده بودند. مهمیز قطبی شماره منطقه بزرگ متشکل از گاز داغ اشعه ایکس و اشعه رادیویی است که در صفحه کهکشان قابل مشاهده است. منطقه فن نیز از ویژگی های مربوط به آسمان رادیویی قطبی محسوب می شود که پیش از این به عنوان یک ویژگی سنگ ترون محلی شناخته شده بود.

به گفته وست آنها این دو جرم شناسایی شده را دو جز از یک کل منسجم می دانند. فاصله این دو جرم نیز حدود ۳۵۰ سال نوری از زمین است و اطراف آن میدان مغناطیسی به شکل طنابی عظیم بطول هزار سال نوری قرار گرفته است. وست می گوید اگر امکان مشاهده نور رادیویی وجود داشت می توانستیم ساختار تونل مانند را در آسمان در هرجهتی مشاهده کنیم. برای درک بهتر این تونل مغناطیسی محققان از یک مدل کامپیوتری استفاده کردند. این مدل توانست از طریق تلسکوپ رادیویی داده های دنیای واقعی را نشان دهد.

 

دیدگاه کاربر