ستاره شناسان موفق به کشف جوان ترین ستاره نوترونی شدند

ستاره شناسان موفق به کشف جوان ترین ستاره نوترونی شدند

ستاره شناسان یک ستاره نوترونی بسیار جوان کشف کردند که ذرات باردار با سرعتی حدود سرعت نور در اطراف آن می چرخند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، ستارگان نوترونی باقی مانده ابرنو اخترهای فروپاشی شده هستند که در اثر انفجار بقایای از خود باقی گذاشتند. این فرایند باعث چرخش این ستارگان با سرعت زیاد می شود. عمر آنها پس از هزار سال زندگی تمام شده است و سپس به عنوان یک جرم جدید متولد می شوند. ستاره نوترونی در اثر فروپاشی هسته یک ستاره ابرغول پرجرم ایجاد میشود که در صورت غنی بودن آن از فلز می تواند بین ۱۰ تا ۲۹ برابر جرم خورشید باشد.

در زمان پایان ذخیره هلیوم یک ستاره انبساط روی می دهد و سپس امکان تحمل نیروی گرانشی حاصل از هسته خود ستاره وجود ندارد در نتیجه هسته فرو می باشد. بیانیه مطبوعاتی اخیر ستاره‌شناسان نشان می‌دهد آنها توانستند جوانترین ستاره نوترونی شناخته شده را در تجزیه و تحلیل های خود کشف کنند. این ستاره با یک پدیده به نام سحابی باد تپ اختری احاطه شده و طی آن ذرات باردار با سرعت نزدیک به نور در اطراف آن می چرخند. سحابی باد تپ اختری نوعی سحابی است که بیشتر اوقات در پوسته باقیمانده ابرنواختر وجود دارد و تغذیه آن نیز توسط باد های تولید شده یک تپ اختر مرکزی انجام می گیرد.

محققان حین تجزیه و تحلیل توسط برنامه VLASS متوجه این ستاره نوترونی جوان شدند. گرگ هالینان از محققان این تحقیق می گوید: بر اساس ویژگی های این تپ اختر می توان به سن بسیار جوانان آن پی برد و احتمالا حداقل ۱۴ سال خواهد داشت و ممکن است حداکثر ۶۰ تا ۸۰ سال داشته باشد.