ستاره شناسان دنباله دار شناسایی شده در سال ۲۰۱۴ را به عنوان بزرگترین دنباله دار نام گذاری کردند

ستاره شناسان دنباله دار شناسایی شده در سال ۲۰۱۴ را به عنوان بزرگترین دنباله دار نام گذاری کردند

دانشمندان معتقدند دنباله داری که در سال ۲۰۱۴ برای اولین بار رصد شد به عنوان بزرگترین دنباله دار شناسایی شده تا کنون است و بزرگی آن به حدی است که می توان آن را یک سیاره کوچک در نظر گرفت. یک گروه بین المللی از ستاره شناسان اخیراً این دنباله دار را به عنوان بزرگترین دنباله دار شناسایی شده توسط تلسکوپ های انسانی تایید کردند. برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ این دنباله دار دیده شده بود اما در آن زمان فاصله آن بسیار زیاد و ستاره شناسان امکان اندازه گیری آن را نداشتند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، دانشمندان رصدخانه پاریس با موسسه اخترشناسی آندالوسیا تایید اندازه و رتبه بندی این دنباله‌دار به نام UN271  ۲۰۱۴ را در مجله Astronomy and Astrophysics منتشر کرده‌اند. در سال ۲۰۱۴ که اولین بار این دنباله دار مشاهده شد به اندازه نپتون از زمین فاصله داشته و در سالهای بعد با نزدیک شدن تدریجی آن دانشمندان امکان اندازه گیری آن راه پیدا کردند. این محققان اندازه این دنباله دار را ۳۷۰ کیلومتر اعلام کردند. داده های منتشر شده نیز توسط تلسکوپ آرایه میلی‌متری بزرگ آتاکاما با هدف اندازه گیری دقیق این دنباله دار بوده است. همچنین طول موجهای نور ساطع شده از این دنباله دار را اندازه گیری کردند.

این دانشمندان طول موج تشعشعات مایکروویو این دنباله‌دار را که به طور غیرعادی از سنگ فضایی ساخته نمی شد بررسی کردند. آنها متوجه شدند تنها در صورت وجود ۱۳۷ کیلومتر عرض این دنباله‌دار چنین نور زیادی را از خود منعکس خواهد کرد.

این دنباله دار بزرگترین دنباله دار مشاهده شده تاکنون محسوب می‌شود و پس از آن دنباله دار هیل باپ با ۷۴ کیلومتر عرض در رده دوم قرار دارد.