ساخت نوعی هیدروژل برای پیشگیری از باروری در مردان

ساخت نوعی هیدروژل برای پیشگیری از باروری در مردان

محققان چینی روش جدیدی را برای جلوگیری از بارداری در مردان ابداع کرده اند.

به گزارش سرویس اخبار پزشکی و سلامت تکنا، در روش پژوهشگران چینی از نوعی هیدروژل استفاده می شود که قادر است باروری را در مردان تا زمان نیاز متوقف کند. پژوهشگران دانشگاه پزشکی هاربین در مقاله خود این روش و نحوه عملکرد آن را تشریح کردند.

این پژوهشگران با اشاره به تعداد بارداری های ناخواسته در جهان که نیمی از بارداری ها را تشکیل می دهند به دنبال پیشگیری از آن در مردان بوده اند.

روشهای پیشگیری از بارداری توسط مردان تنها در دو روش کاندوم و وازکتومی انجام میگیرد که هر دو روش نامطلوب است. اما در روش جدید نوعی هیدروژل استفاده می شود که با قرارگیری در مجرای وابران از بارداری زن جلوگیری کرده و امکان حذف آن از طریق جریان فراصوت وجود دارد.

این هیدروژل پیش از این برای مقاصد دیگر در بدن به کار رفته و کاملا بی خطر است. با اضافه شدن تیوکتال به این ژل و قرارگیری در معرض اکسیژن، مولکول های آن از هم جدا می شوند. سپس مقداری دی اکسید تیتانیوم به آن اضافه خواهد شد که در صورت وجود جریان فراصوت اکسیژن آزاد میکند. این هیدروژل پس از تزریق در مجرا با آزاد سازی اکسیژن باعث انسداد لوله های انتقال اسپرم می شوند. بدین ترتیب می توان از بارداری زن جلوگیری کرد. برای حذف این هیدروژل نیز می توان توان از جریان فراصوت استفاده کرد.