ساخت نوعی ریزانگشت رباتیکی برای برقراری تعامل با حشرات

ساخت نوعی ریزانگشت رباتیکی برای برقراری تعامل با حشرات

محققان نوعی ریزانگست رباتیکی کوچک توسعه داده اند که با کمک آن می توان با حشرات ارتباط برقرار کرد. این ریزانگشت به فرد اجازه می دهد تا خطرات را غلغلک بدهند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، ریز انگشت رباتیکی ساخته شده دارای ۱.۹ سانتیمتر طول و تنها ۰.۳ سانتی متر عرض است و با استفاده از حسگرهای متصل به عضلات پنوماتیکی کمک میکند تا

بدون آسیب رساندن به حشره آن را لمس کرد. کنترل آن نیز از طریق یک دستکش رباتیکی کوچک انجام میشود. محققان با استفاده از این ربات کوچک موفق شدند تا نیروی نامش پاها و بدن حشرات را اندازه گیری کنند. به گفته آنان میزان نیروی پای حشرات در این آزمایش حدود ۱۰ میلی نیوتن بوده است که تقریبا با اندازه گیری های قبلی مطابق است.

از این فناوری می توان برای اندازه گیری نیروی حشرات در راه رفتن و یا پرواز استفاده کرد. این تیم تحقیقاتی قصد دارد از این دستگاه برای تعامل بیشتر با حشرات استفاده کند. آنها امیدوارند بتوانند در آینده با استفاده از این ریزانگشت رباتیکی و توسعه تعامل با حشرات با باکتری ها و ویروس ها نیز تعامل برقرار کنند و در حوزه سلامت به پیشرفت های برسند. در حال حاضر این تحقیق در مراحل اولیه قرار دارد و محققان برای پیشبرد آن و تویعه تعامل با حشرات با ریزربات ها کار می کنند.