ساخت نوعی تراشه ی کامپیوتری شبیه به مغز انسان با کمک عسل

ساخت نوعی تراشه ی کامپیوتری شبیه به مغز انسان با کمک عسل

محققان با کمک عسل نوعی تراشه کامپیوتری ساختند که علاوه بر سازگاری با محیط زیست شبیه به مغز انسان عمل میکند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، کمبود جهانی تراشه باعث شده تا محققان به فکر ساخت تراشه های کامپیوتری سازگار با محیط زیست باشند. محققان دانشگاه ایالت واشنگتن در مطالعه جدید برای شبیه سازی عملکرد مغز و ذخیره سازی اطلاعات از عسل در طراحی کامپیوتری استفاده کردند. این ماده طبیعی در ساخت بخشی شبیه ترانزیستور برای پردازش و ذخیره سازی اطلاعات استفاده شد.

فنگ ژائو، استادیار دانشگاه واشنگتن و محقق برجسته این مطالعه می گوید: دستگاه بسیار کوچک ساخته شده از یک معماری ساده تبعیت می کند. عملکرد آن نیز شبیه به عصب مغز انسان است. بدین ترتیب که با قرار دادن میلیون‌ها تعداد از آن در کنار یکدیگر میتوان سیستم نورومورفیک شبیه مغز انسان تولید کرد.

در این مطالعه از عسل جامد و قرار دادن آن در بین دو الکترود فلزی استفاده شد. این سیناپس جدید همانند آنچه در میان نورون های انسان قرار دارد تا اطلاعات را از یک عصب به عصب دیگر منتقل کند. ممریستورهای عسلی شبیه به سیناپس های انسانی به اندازه موی انسان بوده و امکان حفظ اطلاعات را خواهند داشت.

محققان تلاش دارند تا در آینده با کوچک کردن این قطعه و قرار دادن میلیون‌ها تعداد از آن در کنار یکدیگر یک سیستم نورومورفیک ایجاد کنند. در مغز انسان بیش از ۱۰۰ میلیارد یعنی حدود ۱۰۰۰ تریلیون سیناپس وجود دارد. تاکنون بیشترین تراشه های نورومورفیک  ساخته شده دارای ۱۰۰ میلیون عصب در هر تراشه است که نسبت به مغز انسان هنوز فاصله زیادی دارد.