ساخت نوعی ایمپلنت که به بیماران فلج مغزی اجازه حرف زدن می دهد

ساخت نوعی ایمپلنت که به بیماران فلج مغزی اجازه حرف زدن می دهد

محققان با استفاده از نوعی تراشه مغزی و کاشت آن در مغز بیمار موفق شدند سیگنالهای مغز فرد را دریافت کرده و به او اجازه حرف زدن بدهند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، تراشه مغزی محققان پس از کاشت در مغز یک فرد ۳۶ ساله سیگنال های الکتریکی مغز او را خواند. سپس این سیگنالها به کلمات تبدیل شدند. محققان امیدوارند با توسعه این ایمپلنت ها تا یک دهه آینده آنها را بصورت عمومی عرضه کنند.

در دستگاه جدید دانشمندان سیگنال های الکتریکی مغز که به مجرای صوتی ارسال میشود. پس از دریافت به کلمه تبدیل میشوند. بطوری که فرد قادر خواهد بود کلمات را با سرعت ۷ کلمه در دقیقه روی صفحه کامپیوتر نمایش دهد.

آزمایش این دستگاه نیز برای اولین بار توسط یک بیمار آمریکایی به نام پانچو انجام گرفت. به گفته این دانشمندان ایمپلنت مغزی ساخته شده می تواند برای بیماران دارای فلج مغزی نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

پانچو حدود ۱۶ سال پیش به دلیل سکته پل مغزی دوار فلج اندام ها سد و از آن پس تنها قادر به حرکت چشم ها بود. وی پس از کاشت این ایمپلنت توانسته صحبت کند و اولین جمله وی این بود که از غذاهای بیمارستان متنفر است.

مکان کاست این ایمپلنت که مجهز به ۱۲۸ حسگر ایت، در زیر جمجمه خواهد بود. روش استفاده از آن نیز بکار بردن کلمات رمزی الفبای ناتو است. کامپیوتر پس از دریافت سیگنال آنها را تحلیل و ترجمه می کند. دستگاه ساخته شده قادر است در هر دقیقه ۲۹ حرف و یا بصورت حدودی ۷ کلمه را رمزگشایی کند.