ساخت بازوی سوم برای افراد دارای ناتوانی جسمی

ساخت بازوی سوم برای افراد دارای ناتوانی جسمی

محققان دانشگاه رایس نوعی بازوی سوم توسعه دادند که می تواند برای افراد دارای ناتوانی جسمی هستند مورد استفاده قرار بگیرد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، افراد دارای معلولیت جسمی می توانند از بازوی سوم به عنوان دست کمکی استفاده کنند. محققان دانشکده مهندسی دانشگاه جورج آر دانشگاه رایس روی دستگاه جدیدی کار می کنند که می تواند به عنوان بازوی سوم مورد استفاده قرار بگیرد. در این دستگاه انرژی مورد نیاز از طریق هوا و راه رفتن فرد تامین خواهد شد.

این بازوی اضافه قادر است به این افراد کمک کند تا اشیاء را بگیرند و حمل کنند. البته این یک بازوی رباتیک واقعی محسوب نمیشود. بلکه تنها تکه پارچه ایست که می تواند زباله های کاربر را با خود حمل کند. به دلیل وجود پوشش الاستومری امکان برداشت اشیاء لغزنده نیز وجود دارد.

دنیل پرستون، یکی از طراحان بازوهای رباتیک در مورد این بازوی کمکی می گوید: در صورت ساخت نسخه های پیشرفته این بازو و اضافه شدن حسگرها این بازو می تواند می تواند نیاز کاربر را پیش بینی کند. و اکنون این بازو تنها از طریق راه رفتن کاربر نیروی خود را تامین می کند.

در این بازو از پمپ های پارچه ای استفاده شده است که در کف کفش قرار میگیرد و می تواند فشار هوا را جمع آوری کند. محرک های پنوماتیکی از این نیرو در زمان نیاز کاربر استفاده می کند. در این دستگاه سه وات برق مصرف میشود  و بازده تبدیل انرژی آن نیز بیش از ۲۰ درصد خواهد بود. بدین ترتیب در تولید انرژی از دستگاههای الکترومغناطیسی و پیزوالکتریک نیز بهتر عمل می کند.