زباله فضایی با برخورد به ماه چاله ای به اندازه یک ساختمان ۷ طبقه روی آن ایجاد می‌کند

زباله فضایی با برخورد به ماه چاله ای به اندازه یک ساختمان ۷ طبقه روی آن ایجاد می‌کند

در خبر های گذشته در مورد یک زباله فضایی اطلاعاتی منتشر شد که نشان می داد در تاریخ جمعه ۱۳ اسفند این زباله به سطح ماه برخورد می کند. با وجود اینکه منجمان آن را بخشی از یک موشک چینی می‌دانند اما مسئولان چینی هنوز آن را تایید نکرده اند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، برخورد زباله فضایی رصد شده روی سطح ماه چاله‌ای به اندازه یک ساختمان ۷ طبقه ایجاد خواهد کرد که علاوه بر آن ممکن است باعث ایجاد کیلومترها غبار در فضا شود. سرعت این زباله ۹ هزار و ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت و وزن آن سه تن است که در سمت دور ماه در مسیر برخورد با آن قرار دارد. بدین ترتیب امکان رصد آن نیز وجود ندارد و باید هفته ها و شاید ماهها منتظر ماند تا تصاویر ماهواره‌ای از آن در اختیار داشت.

در حالت کلی امکان ردیابی زباله‌هایی که در مسیر دورتر قرار دارند بسیار دشوار است. حتی امکان برخورد آنها نیز بسیار کم است. به همین دلیل معمولاً فراموش می شوند. اما منجمانی که درحال ردیابی اجرام فضایی هستند ممکن است دوباره آنها را رصد کنند. در ابتدا مسئولیت این زباله توسط اسپیس ایکس پذیرفته شد. اما پس از آن معلوم شد این ماهواره به ماموریت ۲۰۱۴ چین مربوط است که در حال حاضر نیز چین آن را نپذیرفته است.

به دلیل نبود اتمسفر در ماه این جرم فضایی امکان محافظت از خود را ندارد و ممکن است اجرام زیادی به سطح آن برخورد کنند. هم اکنون نیز با برخورد این زباله به سطح ماه تکه هایی از آن روی ماه باقی می ماند. با توجه به اینکه پیش از این نیز بسیاری از ماموریت ها روی ماه سقوط کردند ممکن است آلودگی هایی نیز روی سطح ماه ایجاد شده باشد.