رکوردشکنی تونل باد چین؛ رسیدن به سرعتی ۳۳ برابر سرعت صوت

رکوردشکنی تونل باد چین؛ رسیدن به سرعتی ۳۳ برابر سرعت صوت

محققان چینی موفق شدند با شبیه سازی پرواز در تونل باد به سرعتی حدود ۳۳ برابر سرعت صوت دست پیدا کنند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، رکوردشکنی محققان چینی در زمینه تونل باد می تواند رکورد جدیدی در حوزه پرواز مافوق صوت نیز محسوب شود. بزرگترین تونل بادی در جهان در جنوب غربی چین احداث شده است و با کمک آن می توان آزمایشات کن هزینه در زمینه مافوق صوت را عملیاتی کرد.

اخیرا رسانه های دولتی چین اعلام کردند مرکز تونل بادی چین توانست شرایط پروازی پرآشوب را با سرعتی معادل ۳۳ برابر سرعت صوت شبیه سازی کند. لیو ژیگو، رهبر اصلی این پروژه از موسسه آیرودینامیک چین می گوید: تونل بادی لوله انبساط با پیستون آزاد ساخته شده بزرگترین در نوع خود در جهان می باشد.

پژوهشگران این موسسه معتقدند این مرکز توانسته در زمینه ماموریت های فضایی و فرستادن فضانوردان به فضا و همچنین توسعه هواپیمای مافوق صوت کمک کننده باشد. طبق ادعای چبن۶ این تونل تقریبا دو برابر تاسیسات ساخته شده در غرب است. به طوری که می توان از این تاسیسات در پروژه های مهندسی مربوط به بازگشت کپسول در پروژه فرود ماه استفاده کرد.