روشن بودن چراغ خواب در زمان خوابیدن باعث آسیب به قلب خواهد شد

روشن بودن چراغ خواب در زمان خوابیدن باعث آسیب به قلب خواهد شد

محققان معتقدند خوابیدن حتی برای یک شب در اتاق با نور محیط می تواند علاوه بر افزایش ضربان قلب برای سلامت قلب نیز مضر باشد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، مطالعات آزمایشگاه خواب توسط محققان دانشکده پزشکی فاینبرگ نشان می دهد سلامت متابولیکی قلب زمانی که در یک اتاق با نور متوسط میخوابیم به خطر می‌افتد. در این مطالعه خوابیدن در یک اتاق با نور متوسط برای یک شب را باعث افزایش مقاومت به انسولین در هنگام صبح می دانند. پیش از این تحقیقات بسیاری در زمینه نور صفحه نمایش دستگاه ها بر کیفیت خواب انجام شده بود. علاوه بر آن میزان تاثیر قرار گرفتن در معرض نور در ریتم های شبانه نیز بررسی شد. به گفته محققان قرار گرفتن در معرض نور ممکن است خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و چاقی را افزایش دهد.

مطالعات زیادی در مورد کیفیت سلامتی در زمان قرار گرفتن در معرض نور هنگام‌خواب انجام نگرفته بود. مطالعه اخیر به طور واضح ارتباط بین سطح نور اتاق خواب و ابتلا به دیابت و چاقی را مشخص میکند. برای این مطالعه ۲۰ فرد جوان و سالم در دو گروه مورد آزمایش قرار گرفتند. یکی از این دو گروه طی دو شب پی در پی تحت نور کم در آزمایشگاه خواب بررسی شدند. گروه دیگر اما طی یک شب در نور ضعیف و شبی دیگر را در نور متوسط گذراندند. دانیلا گریمالدی محقق ارشد این مطالعه می گوید: در شرکت کنندگانی که در معرض نور شدید تر بودند افزایش ضربان قلب در طول شب مشاهده شد. علاوه بر آن این فشار بر قلب در دراز مدت می‌تواند موجب کاهش سلامت قلب شود.

البته شرکت‌کنندگان در این آزمایش در کیفیت خواب خود در دو حالت نور ضعیف و متوسط تفاوتی گزارش نکردند. اما این تغییرات قلبی ناشی از خواب در زیر نور متوسط قابل توجه بوده است. با توجه به یافته های کنونی میتوان نتیجه گرفت قرار گرفتن در معرض نور متوسط موجب تغییرات فیزیولوژیکی خواهد شد.