ربات های آموزشی پزشکان می تواند درد را احساس کند

ربات های آموزشی پزشکان می تواند درد را احساس کند

به منظور آموزش پزشکان و توسعه درمان های کمتر دردناک ربات‌هایی با قابلیت درک حس درد ساخته شده است. دانشمندان با ساخت این ربات ها قصد دارند درمانهای مبتنی بر درد کمتر را برای بیماران توسعه دهند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، با استفاده از مهندسی ربات ها می توان به اموزش پزشکان و درمان های کمتر دردناک کمک کرد. به همین سبب محققانی از کالج امپریال لندن روشی برای مهندسی ربات ها با ابزار دقیق حس درد برای آموزش پزشکان توسعه دادند.

سیبیل ررول از محققان این روش و از دانشکده مهندسی لندن میگوید: در این ربات ها نمایش درد با دقت بیشتری روی صورت مشخص خواهد بود که می‌تواند در آینده به عنوان یک پیشرفت در کیفیت آموزش برای دانشجویان محسوب شود.

دکتر تریشانتا نانایاکارا از آزمایشگاه مورف لب و مسئول مهندسی ربات های جدید می گوید: در تحقیقات فعلی این آزمایشگاه قصد دارد روش های آموزشی جدید را بررسی کند تا بتوان از این طریق این روش مبتنی بر رباتیک را مورد استفاده قرار داد. به طوری که در آینده بتوان دانشجویان پزشکی را در زمانی کمتر از یک ساعت بدون هیچ گونه تعصبات زمینه ای آموزش داد.

یکی از منبع اطلاعاتی برای پزشکان در هنگام معاینه فیزیکی همان بازخورد غیر ارادی درد در بیماران در هنگام لمس فیزیکی ناحیه آسیب دیده است. اگرچه هم اکنون از شبیه سازهای آموزش پزشکی استفاده می‌شود. اما آنها غالباً امکان ثبت رفتارهای معاینه فیزیکی را نخواهند داشت و نمی‌توانند حالات چهره بیمار را نشان دهند. از طرفی به عنوان محدودیتی برای شبیه سازهای آموزش پزشکی محسوب می شود که خود می تواند باعث تشخیص نادرست در این دانشجویان شود.