ربات مورتی میتواند نحوه راه رفتن را پس از یک ساعت آموزش یاد بگیرد

ربات مورتی میتواند نحوه راه رفتن را پس از یک ساعت آموزش یاد بگیرد

پژوهشگران موسسه مکس پلانک آلمان نوعی ربات چهار پا ساخته اند که می‌تواند نحوه راه رفتن را تنها پس از یک ساعت آموزش بدون مشکل یاد بگیرد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، ربات چهار پای جدید همانند یک کره اسب پس از قرارگیری در محیط امکان آموزش راه رفتن را تنها پس از یک ساعت خواهد داشت. این ربات می تواند پس از یک ساعت بدون تلوتلو خوردن و بدون مشکل راه برود. این دقیقا همان زمانی است که کره اسب های تازه متولد شده نیاز دارند تا بتوانند بدون زمین خوردن قدم بزنند.

فیلکس راپرت و الکساندر بدری اسپراوتز از موسسه ماکس پلانک مسئول ساخت این ربات جدید به نام مورتی هستند. این دو محقق تلاش کردند تا این ربات را به گونه ای طراحی کنند که خودش بتواند راه رفتن را یاد بگیرد.

الگوریتم هوش مصنوعی مورتی به گونه ای طراحی شده است که اطلاعاتی در مورد فرم پاها و طرح این ربات ندارد و همچون شبکه ای از نورون ها در برخی حیوانات و طناب نخاعی آنها طراحی شده است. بدین ترتیب این دو محقق به جای طراحی نحوه راه رفتن و تزریق کد آن در این ربات تلاش کردند تا راه رفتن را به او آموزش دهند.

هوش مصنوعی مورتی با دریافت داده هایی از حسگرهای پاهایش می‌تواند دستورالعمل های راه رفتن را اصلاح کند. دستورالعمل ها توسط هوش مصنوعی طراحی می شوند. در ابتدا مورتی برای راه رفتن ممکن است با تلوتلو خوردن مواجه شود و یا روی زمین بیفتد. اما به دلیل وجود حسگرها و ارسال سیگنال هایی از طریق آنها پس از یک ساعت هوش مصنوعی ریتم راه رفتن را ایجاد می کند و پس از آن این ربات می تواند بدون مشکل حرکت کند. در واقع این هوش مصنوعی به دلیل داشتن توانایی یادگیری می‌تواند با انرژی کمتری به کار خود ادامه دهد. در حالیکه محاسبه حرکات پا به انرژی بسیار زیادی نیاز دارد. بنابراین پس از آموزش یک ساعته مورتی حدود ۴۲ درصد انرژی کمتری با حالات دیگر مصرف خواهد کرد. سیستم هوش مصنوعی مورتی وظیفه تنظیم حرکات این ربات را بر عهده دارد و عملکرد آن نیز با تغییر محیط تغییر می کند.