ذهن انسان در نیمه شب محرک های منفی بیشتری را دریافت می کند

ذهن انسان در نیمه شب محرک های منفی بیشتری را دریافت می کند

تحقیقات اخیر دانشمندان نشان می دهد ذهن انسان در نیمه شب افکار و احساسات منفی را بیشتر از زمان های دیگر دریافت می کند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان آمریکایی تحقیقات جدیدی را در مورد ذهن انسان و بیداری آن در نیمه شب انجام دادند. در نظریه جدید مشخص شد ذهن انسان پس از نیمه شب بیشتر از زمان های دیگر مستعد دریافت محرک های منفی است. زیرا ذهن نیز همانند مغز انسان به خواب و استراحت نیاز دارد.

در تحقیقات گذشته نیز مشخص شد کمبود خواب همزمان با بیداری شبانه در نهایت ممکن است به اختلالات شناختی و رفتاری در عملکرد مغز در طول روز منجر شود. تحقیقات اخیر نیز نشان می دهد این تغییرات در شناخت و رفتار انسان ها در صورت بیدار ماندن فرد در نیمه شب رخ خواهد. این فرضیه جدید که با نام Mind After Midnight مشخص شده است نشان می دهد احساسات و رفتار ما در اثر یک چرخه طبیعی ۲۴ ساعته فعالیت بدن و ذهن شکل می گیرد.

از نظر دیگر نیز این نظریه کاملا منطقی است. زیرا در انسان های اولیه نیز در طول روز و هنگام وجود نور برای شکار زمان ایده آلی بوده است و شب زمانی برای استراحت و همچنین احتمال خطرات از جانب دیگر شکارچیان وجود داشته است. محققان می گویند احساس خطر افزایش یافته به طور طبیعی در طول شب به طور غیر عادی باعث افزایش محرک‌های منفی خواهند شد. از طرفی ادامه این رفتار و تمرکز بر افکار منفی باعث خواهد شد تا فرد مستعد رفتارهای مخاطره آمیز باشد.