دستگاه جدیدی که می تواند حرکات فیزیکی اندام ها را پس از سکته مغزی بازیابی کند

دستگاه جدیدی که می تواند حرکات فیزیکی اندام ها را پس از سکته مغزی بازیابی کند

یک استارتاپ سوئیسی دستگاهی طراحی کرده است که می تواند بخش عمده ای از بهبودی افراد پس از سکته مغزی را بازیابی کند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، سکته مغزی باعث فلج بخشی از اندام های فرد خواهد شد. دستگاه جدید شرکت سوئیسی به نام Emovo Grasp میتواند به بهبودی اندام آسیب دیده کمک کند. این دستگاه همانند یک اسکلت خارجی جدید است امکان استفاده آن در خانه نیز وجود دارد. درون این دستگاه دو کابل متحرک قرار داده شده است که همانند تاندون های مصنوعی عمل خواهد کرد. سپس با قرارگیری روی دست فرد از طریق حلقه های سیلیکونی به انگشتان متصل می شود. سپس با استفاده از کنترل از راه دور می توان کابل ها را به جلو هدایت کرد. در این زمان فرد می تواند گرفتن اشیا را تمرین کند. کف دست و سرانگشتان آزاد است و با جسم در تماس خواهد بود. بدین ترتیب فشار وارد شده توسط فرد روی جسم حس خواهد شد.

در صورت تشخیص اینکه جسم بصورت کامل برداشته شده است، فشار دستگاه متوقف شده و تاندون ها انگشتان را به جای خود برمی گردانند. سپس برای رها کردن جسم نیز می توان از کنترل از راه دور استفاده کرد تا کلیه عملکرد دستگاه بصورت معکوس انجام شود. بدین ترتیب فرد می تواند بلند کردن و گرفتن جسم را تمرین کند.