دستکاری ژنتیکی می تواند به تغییر رفتارهای اجتماعی در حیوانات منجر شود

دستکاری ژنتیکی می تواند به تغییر رفتارهای اجتماعی در حیوانات منجر شود

دانشمندان از تکنیک دستکاری ژنتیکی CRISPR-Cas9 برای تغییر کد های ژنتیکی و درمان بیماری ها استفاده می کنند. این بار از این تکنیک برای تغییر رفتارهای اجتماعی در حیوانات استفاده شد و مشخص شد این دستکاری تغییرات غیر منتظره ای را در رفتار آنها ایجاد خواهد کرد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، آزمایشات مربوط به تکنیک CRISPR-Cas9 روی گروهی از همستر ها انجام گرفت که هدف از آن غیر فعال سازی گیرنده Avpr1a و هورمون وازوپرسین Vasopressin بوده است. این هورمون ارتباط مستقیم با فعالیت های اجتماعی نظیر دوستی و سلطه گری و یا پرخاشگری دارد. این محققان انتظار داشتند با غیر فعال شدن این گیرنده این رفتارهای اجتماعی نیز کاهش پیدا کند. اما این دستگاه ژنتیکی باعث پرخاشگری بیشتر همسترها و افزایش ارتباطات اجتماعی آنها شد.

ایچ الیوت البرز، عصب‌شناس دانشگاه ایالتی جورجیا پس از رسیدن به این نتایج میگوید: وازوپرسین اگرچه موجب افزایش رفتارهای اجتماعی می‌شود اما گیرنده Avpr1a نیز می تواند اثری بازدارنده داشته باشد. از آنجایی که این همسترها از نظر رفتارهای اجتماعی و دیگر مشخصات ژنتیکی شباهت های بسیاری به انسان دارد می توان این تحقیقات را به انسانها نیز تعمیم داد. به گفته دانشمندان در مطالعات دیگر مربوط به این آزمایش نیز مشخص شد آگاهی از نقش وازوپرسین در آینده می تواند استراتژی های درمانی جدیدی را برای بیماری هایی مانند اوتیسم و افسردگی ارائه کند.